Instalace klientů
Symantec Endpoint Protection
pomocí webového odkazu a e-mailu

Možnost Odkaz na web a e-mail vytvoří instalační balíček a adresu URL pro instalační balíček. Uživatelé obdrží e-mailem adresu URL ke stažení balíčku a instalaci klienta
Symantec Endpoint Protection
. Uživatelé musí mít pro instalaci balíčku oprávnění správce.
Webové odkazy a e-mail slouží k následujícím činnostem:
 • Je možné vybrat, konfigurovat a poté vytvořit instalační balíček klienta.
  Zvolte některou z možností, které se zobrazí pro konfiguraci instalačních balíčků klienta pro systémy Windows, Mac a Linux. Všechny instalační balíčky se uchovávají na počítači, na kterém je spuštěna aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • E-mail z aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  upozorní uživatele počítače na možnost stažení instalačního balíčku klienta.
  Vytvořte seznam uživatelů, kterým má být odeslána e-mailová zpráva, která obsahuje pokyny ke stažení a instalaci instalačního balíčku klienta. Uživatelé se při instalaci klientského softwaru řídí pokyny.
Instalační balíčky klienta pro systémy Mac a Linux automaticky vyexportují formát souboru archivu
ZIP
. Aby bylo možné správně zachovat oprávnění souboru, měli byste soubor archivu rozbalit pomocí nativního archivačního programu, jako je například Mac
Archive Utility
, nebo pomocí příkazu
ditto
. K rozbalení souborů pro tyto operační systém nelze použít příkaz pro
rozbalení
v systému Mac, aplikaci třetí strany či aplikaci v systému Windows.
Před použitím možnosti Odkaz na web a e-mail se ujistěte, že jste správně nastavili připojení ze serveru pro správu k poštovnímu serveru.
 1. Instalace klientů
  Symantec Endpoint Protection
  pomocí webového odkazu a e-mailu
 2. V konzoli spusťte
  Průvodce zavedením klienta
  .
  Klikněte na možnost
  Nápověda > Stránka Začínáme
  a poté v části
  Požadované úlohy
  klikněte na možnost
  Instalace klientského softwaru do počítačů
  .
  V případě verze 12.1.x klikněte v nabídce
  Obvyklé úlohy
  na možnost
  Instalovat klienta
  .
 3. V
  Průvodci zavedením klienta
  klikněte na možnost
  Zavedení nového balíčku
  a klikněte na tlačítko
  Další
  . Webový odkaz a e-mail odesílají pouze nový instalační balíček.
 4. Vyberte jednu z dostupných možností, které se budou lišit v závislosti na typu instalačního balíčku, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientovi systému Windows, je nutné před spuštěním Průvodce zavedením klienta nakonfigurovat vlastní nastavení instalace klienta.
 5. Klepněte na možnost
  Webový odkaz a e-mail
  a poté na tlačítko
  Další
  .
 6. Na panelu
  Příjemci e-mailu a zpráva
  zadejte příjemce e-mailu včetně jeho předmětu.
  Pokud chcete zadat více příjemců e-mailu, vložte mezi e-mailové adresy čárky. Správce systému konzole pro správu automaticky obdrží kopii této zprávy.
  Můžete přijmout výchozí předmět a tělo e-mailu nebo můžete text upravit. Rovněž můžete kopírovat adresu URL a odeslat ji na vhodnější a bezpečnější místo online, jako je intranetová stránka.
 7. Klepněte na volbu
  Další
  a pak na
  Dokončit
  , chcete-li vytvořit balík a odeslat odkaz e-mailem.
 8. Přesvědčte se, že uživatelé počítačů obdrželi e-mailovou zprávu a nainstalovali klientský software.
  Klientské počítače se mohou v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  zobrazit až po restartu, který je proveden buď automaticky, nebo vámi či uživatelem. Klienti Mac po dokončení instalace automaticky zobrazí výzvu k restartu. Klienti pro systém Linux restart nevyžadují.