Instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager

K instalaci serveru a konzoly pro správu je potřeba provést několik úkonů. V průvodci instalací vedle dokončeného úkonu se objeví zelené zatržítko.
Některé produkty společnosti Symantec mohou způsobit konflikty s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
, pokud jsou nainstalovány na stejném serveru. Informace o všech nezbytných změnách konfigurace těchto produktů naleznete v tématu Kompatibilita softwaru s aplikací Symantec Endpoint Protection
V rámci instalace a konfigurace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
se rovněž provádí kontrola zásad zabezpečení a ověřuje se, zda zahrnují práva potřebná ke správnému fungování virtuálních účtů služeb. Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
automaticky změní místní zásady zabezpečení a upozorní vás na změny, které je potřeba provést v zásadách zabezpečení domény. Zásady zabezpečení můžete změnit i před instalací. How to assign user rights to the Windows Security Policies for Symantec Endpoint Protection Manager services (Přiřazení uživatelských práv pro služby Symantec Endpoint Protection Manager v zásadách zabezpečení systému Windows)
Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
vyžaduje pro účely instalace a běžného provozu plný přístup k registru systému. Aby bylo možné připravit počítač se systémem Windows Server 2003, do kterého chcete vzdáleně instalovat aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
, je třeba nejprve povolit vzdálené ovládání počítače. Při připojení pomocí vzdálení plochy je třeba také použít relaci konzoly nebo stínovat relaci konzoly na vzdálené ploše.
Pokud instalujete aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
14.2 v síti IPv6, musíte mít k dispozici také zásobník IPv4 pro rozhraní Java, i když je protokol IPv4 zakázaný. Pokud zásobník IPv4 odinstalujete, instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
selže.
 1. Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager:
 2. Pokud jste produkt stáhli, rozbalte celý instalační soubor na fyzický disk, např. na pevný disk. Z fyzického disku spusťte soubor
  SETUP.EXE
  .
  Instalace by se měla spustit automaticky. Pokud se nespustí, otevřete instalační soubor a poté dvakrát klikněte na soubor
  Setup.exe
  .
 3. V dialogovém okně
  Instalační program
  Symantec Endpoint Protection
  klikněte na možnost
  Instalovat
  Symantec Endpoint Protection
  a poté na
  Instalovat
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 4. Zkontrolujte pořadí instalačních kroků a začněte kliknutím na tlačítko
  Další
  .
 5. V panelu
  Licenční smlouva
  klikněte na možnost
  S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím
  a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 6. Na panelu
  Cílová složka
  potvrďte výchozí cílovou složku nebo stanovte jinou a klikněte na tlačítko
  Další
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  Instalovat
  .
  Zahájí se instalace serveru pro správu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a konzoly. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko
  Další
  .
 8. Po skončení počáteční instalace proveďte konfiguraci serveru a databáze. Klikněte na tlačítko
  Další
  .