Instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
pomocí vlastní konfigurace

Pokud instalujete aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
s databází Microsoft SQL Server nebo chcete instalovat několik umístění, měli byste v 
Průvodci konfigurací serveru pro správu
zvolit možnost
Vlastní konfigurace
. Po výběru této možnosti se zpřístupní další nastavení.
K zajištění připojení k databázi je potřeba na serveru, na kterém je spuštěna aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
, nainstalovat klientské nástroje serveru SQL Server.
 1. Instalace aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  pomocí vlastní konfigurace:
 2. Průvodci konfigurací serveru pro správu
  klikněte na možnost
  Vlastní konfigurace pro novou instalaci
  a poté na tlačítko
  Další
  .
  Pokud máte méně než 500 počítačů, společnost Symantec doporučuje kliknout na možnost
  Výchozí konfigurace pro novou instalaci
  .
 3. Klikněte na možnost
  Instalovat první umístění
  a poté na tlačítko
  Další
  .
  Pro rozšířenou instalaci jsou k dispozici následující možnosti, které neplatí na první instalaci aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  :
 4. Na této obrazovce můžete upravit následující nastavení a poté kliknout na tlačítko
  Další
  :
  • Název umístění
  • Název serveru
  • Čísla portů
   Před změnou výchozí konfigurace portů aplikace
   Symantec Endpoint Protection Manager
   se obraťte na správce sítě.
  • Umístění složky s daty serveru aplikace
   Symantec Endpoint Protection Manager
   Pokud na disku, na kterém je nainstalována aplikace
   Symantec Endpoint Protection Manager
   , není dostatek volného místa, přesuňte složku s daty serveru na jinou jednotku.
 5. Na další obrazovce pro výběr databáze klikněte na možnost
  Databáze Microsoft SQL Server
  a poté na tlačítko
  Další
  .
  • Pokud vyberete možnost
   Výchozí databáze Microsoft SQL Server Express
   pro vlastní konfiguraci 5000 klientů a méně, přejděte ke kroku 9. Zbytek tohoto postupu však předpokládá, že vyberete databázi Microsoft SQL Server.
  • Informujte se u správce databáze SQL, zda mají být povoleny úlohy automatické údržby databáze či nikoli.
  • Společnost Symantec doporučuje, aby byl server SQL Server hostován na jiném fyzickém serveru než aplikace
   Symantec Endpoint Protection Manager
   .
  • Informace o podporovaných verzích serveru Microsoft SQL Server naleznete v systémových požadavcích aplikace Symantec Endpoint Protection.
 6. Klikněte na možnost
  Vytvořit novou databázi
  a poté na tlačítko
  Další
  .
  Použití stávající databáze je považováno za rozšířenou možnost instalace a obvykle se nevztahuje na nové instalace.
 7. Na obrazovce
  Krok jedna: Ověření serverové databáze
  vyplňte údaje o serveru SQL Server, ke kterému se má aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  připojit a poté klikněte na možnost
  Připojit k databázi
  .
  Pokud připojení k databázi proběhne úspěšně, zpřístupní se část
  Krok dva: Vytvoření nové databáze
  .
 8. V části
  Krok dva: Vytvoření nové databáze
  vyplňte údaje pro vytvoření nové databáze a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Pokud máte dotazy ohledně
  ověření serverové databáze
  nebo
  vytvoření databáze
  , obraťte se na správce databáze SQL Server.
 9. Zadejte název společnosti, heslo výchozího správce a e-mailovou adresu.
  Případně můžete zadat údaje poštovního serveru, který chcete použít.
 10. Klikněte na tlačítko
  Odeslat testovací e-mail
  . Po přijetí testovacího e-mailu klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  na tento účet posílá informace potřebné k obnovení hesla a další důležitá oznámení, takže byste v konfiguraci neměli pokračovat, dokud testovací e-mail neobdržíte.
 11. Vytvořte heslo šifrování nebo nastavte náhodné heslo a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Heslo chrání komunikace mezi klienty a aplikací
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a je uloženo v souboru pro obnovení aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 12. Zvolte, zda chcete během instalace spustit aktualizaci LiveUpdate. Pokud spustíte aktualizaci LiveUpdate v rámci nové instalace, bude rychleji připraven obsah pro klienty, které chcete zavést. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Můžete rovněž zadat údaje v části
  Informace o partnerovi
  , pokud jsou vaše licence od společnosti Symantec spravovány partnerem.
 13. Zvolte, zda chcete společnosti Symantec odesílat anonymní data, a poté kliknutím na tlačítko
  Další
  zahajte vytváření databáze.
 14. Po vytvoření a inicializaci databáze (což může chvíli trvat) klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
  Jestliže necháte tuto volbu zaškrtnutou, zobrazí se přihlašovací obrazovka konzoly
  Symantec Endpoint Protection Manager
  pro spuštění aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  . Po přihlášení můžete začít zavádět klienty.
Souhrn konfigurace naleznete v následujícím umístění na serveru, kde je produkt
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalován:
ProgramFiles
\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt