Přihlášení ke konzole aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager

Ke konzoli aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
se můžete přihlásit poté, co aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalujete. Přihlášení ke konzole lze provést dvěma způsoby:
 1. Místně, z počítače, do něhož jste nainstalovali server pro správu.
  Můžete také přistupovat k funkcím odesílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče připojeného k serveru pro správu.
 2. Vzdáleně, z libovolného počítače, který splňuje systémové požadavky na vzdálenou konzolu a je přes síť připojený k serveru pro správu. Můžete se přihlásit ke vzdálené webové konzole nebo vzdálené konzole Java.
Z důvodu zabezpečení vás konzole odhlásí maximálně po jedné hodině. Tuto dobu můžete zkrátit.
Přihlášení ke konzoli místně
Přihlášení ke konzoli místně:
 1. Klikněte na možnosti Start > Programy >
  Symantec Endpoint Protection Manager
  >
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 2. V přihlašovacím dialogu aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  zadejte jméno uživatele (standardně
  admin
  ) a heslo, které jste nastavili během instalace.
  Volitelně: Zaškrtněte možnost
  Zapamatovat mé uživatelské jméno
  ,
  Zapamatovat mé heslo
  nebo obě možnosti, pokud jsou k dispozici.
  Pokud konzole obsahuje více než jednu doménu, klikněte na položku
  Možnosti
  a zadejte název domény. Přidání domény
 3. Klikněte na položku
  Přihlásit
  .
Přihlášení ke konzoli vzdáleně
Chcete-li se přihlásit vzdáleně, musíte znát adresu IP nebo název hostitele počítače, na kterém je nainstalován server pro správu. Zkontrolujte také, zda možnost Možnosti internetu webového prohlížeče umožňuje zobrazení obsahu ze serveru, ke kterému se přihlásíte, a zda je webový prohlížeč podporován. Seznam podporovaných webových prohlížečů naleznete zde:
Nalezení adresy IP nebo názvu hostitele:
 1. Přihlaste se místně.
 2. Na stránce
  Domů
  v části
  Oblíbené zprávy
  klikněte na možnost
  Rozdělení rizik podle technologie ochrany
  .
 3. V dolní části dialogového okna
  Rozdělení rizik podle technologie ochrany
  vyhledejte text: You can launch the Symantec Endpoint Protection Manager using (Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete spustit pomocí):
  http://SEPMServer:9090/symantec.html
  .
Při vzdáleném přihlášení můžete provádět stejné úkoly jako místně přihlášení správci. Typ správce má vliv na to, co smíte prohlížet a provádět z konzoly. Většina správců v menších organizacích se přihlašuje jako správce systému. Na počítači se systémem Microsoft Windows Server 2008 a Windows 7, pomocí kterého přistupujete ke vzdálené konzoli, potřebujete oprávnění správce, a konzoli je nutné spouštět s oprávněním správce. Ikonu konzole nebo položku v nabídce
Start
můžete nakonfigurovat tak, aby se spouštěla s oprávněním správce.
Spuštění vzdálené konzole s oprávněními správce:
 1. Na ploše systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu
  Konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
  nebo v nabídce
  Start
  klikněte na možnost
  Konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 2. Klikněte na možnost
  Vlastnosti
  >
  Upřesnit
  >
  Spustit jako správce
  nebo
  Více
  >
  Spustit jako správce
  .
V případě systému Windows Server 2016 použijte název hostitele počítače, ve kterém je nainstalován server pro správu.
Pokud jste nainstalovali vzdálenou konzolu Java se starší verzi produktu, při aktualizaci na novější verzi je třeba ji přeinstalovat. Od verze 14.3 se nelze přihlásit k tlusté vzdálené konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows. Prostředí Oracle Java SE Runtime Environment již nepodporuje 32bitové verze systému Microsoft Windows. Od verze 14.3 vzdálená webová konzole používá JRE verze 11.
Vzdálené přihlášení ke konzoli:
 1. Spusťte podporovaný webový prohlížeč a zadejte do pole pro adresu následující adresu:
  http://
  SEPMServer
  :9090/symantec.html
  Kde
  SEPMServer
  je název hostitele nebo adresa IP serveru pro správu.
  IP adresy zahrnují IPv4 a IPv6 (14.2 a novější). Adresu IPv6 je nutné zadat v hranatých závorkách, Příklad:
  http://[
  SEPMServer
  ]:9090/symantec.html
 2. Na stránce Přístup k webu konzole
  Symantec Endpoint Protection Manager
  klikněte na požadovaný typ konzole.
  - Pokud kliknete na možnost
  Webová konzole
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , načte se zabezpečená stránka, tudíž se můžete přihlásit vzdáleně bez použití běhového prostředí Java (JRE).
  Pokud v počítači, ze kterého se přihlašujete, kliknete na možnost
  Konzole aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , musí být před spuštěním klienta Java nainstalováno prostředí JRE. Pokud není, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Při instalaci JRE postupujte podle pokynů a dodaných instrukcí.
  Další možnost se netýká vzdálené správy. Můžete kliknout na možnost
  Certifikát aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a budete vyzváni ke stažení souboru certifikátu pro konzoli pro správu. Tento soubor poté můžete v případě potřeby importovat do svého internetového prohlížeče.
 3. Pokud se zobrazí zpráva s názvem hostitele, klikněte na tlačítko
  Ano
  .
  Tato zpráva upozorňuje na to, že zadaná adresa URL vzdálené konzole se neshoduje s názvem certifikátu aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  . K tomuto problému dojde, když se přihlašujete pomocí adresy IP a ne pomocí názvu počítače serveru pro správu.
  Pokud se zobrazí upozornění na bezpečnostní certifikát webové stránky, klikněte na položku
  Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)
  a přidejte certifikát podepsaný svým držitelem.
 4. Podle pokynů dokončete postup přihlašování.
  Pokud se od instalace přihlašujete poprvé, zadejte název účtu
  admin
  .
  Podle metody přihlašování bude možná potřeba poskytnout další informace. Například, má-li konzole více domén, klikněte na položku
  Možnosti
  a zadejte název domény, do níž se chcete přihlásit.
 5. Používáte-li konzoli založenou na programu Java, můžete uložit uživatelské jméno a heslo. Klikněte na položku
  Přihlásit
  .
  Při spouštění vzdálené konzoly se může zobrazit jedno či více upozornění na zabezpečení. Pokud se upozornění zobrazí, klepnutím na
  Ano
  ,
  Spustit
  ,
  Start
  nebo jinou odpovídající položku pokračujte, dokud se konzola nezobrazí.
  Možná bude třeba přijmout certifikát podepsaný svým držitelem požadovaný konzolí
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .