Stručná příručka k aplikaci Symantec Endpoint Protection verze 14.x

Podle této příručky můžete stáhnout, nainstalovat a nakonfigurovat aplikaci
Symantec Endpoint Protection
. Tato příručka je určena pro výchozí první spravované instalace v počtu 500 klientů nebo méně.
Pokud chcete provést upgrade, nahlédněte do tématu: Upgrade a migrace na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP)
Předinstalace: Kontrola požadavků na systém
Před instalací klientů aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nebo
Symantec Endpoint Protection
proveďte následující kroky:
 1. Stáhněte si program SymDiag a spusťte kontrolu předinstalace, abyste zajistili, zda počítače splňují systémové požadavky.
Krok 1: Stáhněte instalační soubor aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Stáhnete si nejnovější verzi softwaru a nástrojů Symantec, načtete licenční klíče a aktivujete produkt prostřednictvím portálu technické podpory Broadcom. Viz:
Krok 2: Nainstalujte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Pokud nemůžete najít nebo stáhnout software Symantec prostřednictvím portálu technické podpory Broadcom, obraťte se na oddělení péče o zákazníky.
 1. Ve složce, do které jste stáhli instalační soubor aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  , dvakrát klikněte na soubor, čímž extrahujete všechny soubory. Pokud se zobrazí výzva
  Otevření souboru – upozornění zabezpečení
  , klikněte na příkaz
  Spustit
  .
 2. V závislosti na verzi instalace proveďte jednu z následujících akcí:
  • V případě verze 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) nebo novější
   se soubor extrahuje do C:\Users\
   uživatelské_jméno
   \AppData\Local\Temp\7z
   XXXXXXXXX
   , kde
   XXXXXXXXX
   představuje náhodný řetězec písmen a čísel. Soubor Setup.exe se automaticky spustí. Nechte instalační nabídku otevřenou, dokud nebude instalace dokončena. Zavřením nabídky odstraníte všechny soubory v dočasném adresáři.
   Pokud chcete instalační soubory uložit, přejděte do dříve uvedené dočasné složky a zkopírujte její obsah do vybraného umístění. Instalační soubory zahrnují adresář Tools (Nástroje).
  • V případě verzí starších než 14.2 MP1a (14.2.1023.0100)
   zadejte nebo přejděte do umístění, do kterého chcete extrahovat, a klikněte na tlačítko
   Extrahovat
   . Do dokončení extrahování vyhledejte soubor
   Setup.exe
   a dvakrát na něj klikněte.
 3. Klikněte na tlačítko
  Instalovat aplikaci
  Symantec Endpoint Protection
  .
 4. Pokračujte v instalaci přijetím podmínek licenční smlouvy a také všech výchozích výzev a poté klikněte na tlačítko
  Instalovat
  .
 5. Na panelu
  Vítá vás průvodce konfigurací serveru pro správu
  klikněte na možnost
  Výchozí konfigurace
  a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Pokud požadujete vlastní instalaci, například použití databáze serveru SQL Server, klikněte na možnost
  Vlastní konfigurace
  .
 6. Vyplňte požadovaná pole pro vytvoření účtu správce systému a e-mailovou adresu, na kterou aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  odešle oznámení, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Chcete-li dostávat e-maily s oznámeními a obnovením hesla ze serveru pro správu, je nutné nakonfigurovat poštovní server. Můžete také zadat uvedené informace o poštovním serveru a poté klikněte na možnost
  Odeslat testovací e-mail
  . Než budete moci pokračovat, je nutné, abyste ověřili, zda jste testovací e-mail obdrželi.
 7. Vyberte následující možnosti a poté klikněte na tlačítko
  Další
  :
  • Zda po dokončení instalace chcete spustit aktualizaci LiveUpdate. Společnost Symantec doporučuje, abyste během instalace spustili aktualizaci LiveUpdate. (verze 14.3 MPx a starší)
  • Zda má společnost Symantec shromažďovat data z klientů.
  • Informace o partnerovi, pokud se tato možnost týká vašeho licencování.
  Dokončení tohoto kroku může chvíli trvat.
 8. Na panelu
  Konfigurace byla dokončena
  kliknutím na tlačítko
  Dokončit
  spusťte aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 9. Na přihlašovací obrazovce aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste vytvořili v kroku 6, a potvrďte, že se můžete přihlásit.
  Ve výchozím nastavení je vaše uživatelské jméno
  admin
  .
I když by pro prostředí s 500 a méně klienty neměla být třeba databáze SQL Server, další informace můžete nalézt v následujícím článku: Installing Symantec Endpoint Protection Manager with a custom configuration (Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pomocí vlastní konfigurace)
Ve verzi 14.1 a novější máte možnost zaregistrovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí cloudové konzole Symantec Endpoint Protection. Doménu Symantec Endpoint Protection Manager můžete zaregistrovat kdykoli po dokončení instalace. Viz: Registrace domény do cloudové konzole z konzoly Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 3: Aktivace licence a přidání skupiny
Po přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se zobrazí obrazovka
Začínáme
s několika odkazy na běžné úlohy. Můžete například aktivovat licenci nebo zavést klienty Symantec Endpoint Protection.
Pokud chcete tuto obrazovku kdykoli otevřít, klikněte v pravém horním rohu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na možnost
Nápověda
>
Stránka Začínáme
. Pokud chcete provést video prohlídky dalších běžných úloh v rámci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, klikněte na tlačítko
Prohlídka produktu
.
Aktivace licence produktu:
 1. Na obrazovce
  Začínáme
  klikněte v části
  Stav licence
  na možnost
  Aktivovat produkt
  .
 2. Použijte sériové číslo nebo soubor .SLF, které naleznete v e-mailu se zpracovanou objednávkou, a podle výzev nainstalujte licenci.
Přidání skupiny pro klienty:
Společnost Symantec doporučuje, abyste vytvořili samostatné skupiny pro stolní počítače, notebooky a servery.
 1. V levém podokně aplikace Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na možnost
  Klienti
  .
 2. V části
  Klienti
  klikněte na možnost
  Moje společnost
  .
 3. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Přidat skupinu
  .
 4. V dialogovém okně
  Přidat skupinu pro moji společnost
  zadejte název a popis skupiny a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
Poté můžete dále konfigurovat nastavení skupiny, například převzetí zásad.
Krok 4: Nainstalujte klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
Před instalací klientů pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zkontrolujte následující položky:
 • Přesvědčte se, zda lze k počítačům získat přístup pomocí sítě.
 • Přesvědčte se, zda máte přihlašovací údaje správce k počítačům, do kterých chcete provést zavedení.
Informace o nespravovaných klientských instalacích naleznete v tématu: Instalace nespravovaného klienta systému Windows
 1. V aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  klikněte v levém podokně na možnost
  Klienti
  .
 2. V části
  Klienti
  vyberte skupinu, kterou jste již vytvořili.
 3. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Instalovat klienta
  .
 4. Na panelu
  Vítá vás Průvodce zavedením klienta
  klikněte na možnost
  Zavedení nového balíčku
  a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
 5. V rozevíracím seznamu
  Instalovat balíčky
  vyberte operační systém, který se shoduje s operačním systémem klientských počítačů.
 6. V závislosti na operačním systému, který jste vybrali v předchozím kroku, vyberte následující možnosti.
 7. Klikněte na položku
  Vzdálené odeslání
  a poté na tlačítko
  Další
  .
 8. Na kartě
  Procházení sítě
  vyhledejte svoji pracovní skupinu nebo doménu a vyberte počítače, ve kterých chcete provést instalaci aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  bez vyžádání. Po výběru počítačů je kliknutím na možnost
  >>
  přidejte do pravého podokna.
 9. Po přidání požadovaných počítačů klikněte na tlačítko
  Další
  .
 10. Kliknutím na tlačítko
  Odeslat
  zahajte proces.
  Po dokončení instalace bez vyžádání se zobrazí okno
  Shrnutí zavedení
  s výsledky instalace bez vyžádání.
 11. Klikněte na tlačítko
  Další
  a poté kliknutím na tlačítko
  Dokončit
  ukončete průvodce.
  Toto okno udává, že instalační soubory byly úspěšně zkopírovány.
 12. Chcete-li ověřit, že klient byl úspěšně nainstalován, zkontrolujte, zda se klient nachází ve skupině klientů, kterou jste přidali v podokně
  Klienti
  .
Krok 5: Kontrola instalace nejnovějších definicí
 1. V aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  klikněte v levém podokně na možnost
  Domů
  .
 2. V okně
  Stav koncového bodu
  v části
  Definice pro Windows
  porovnejte data položek
  Nejnovější v aplikaci Manager
  a
  Nejnovější od společnosti Symantec
  .
 3. Pokud se data neshodují, klikněte na položku
  Nápověda
  >
  Stránka začínáme
  , klikněte na položku
  Spustit nyní aktualizaci LiveUpdate
  a pak klikněte na položku
  Stáhnout
  .
Krok 6: Kontrola nastavení zálohy databáze
 1. V aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  klikněte v levém podokně na možnost
  Správce
  >
  Servery
  .
 2. V části
  Servery
  klikněte na možnost
  Lokální umístění (Mé umístění)
  >
  SQLEXPRESSSYMC
  .
  V případě verze 14.3 MPx a starší klikněte na možnost
  localhost
 3. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Upravit vlastnosti databáze
  .
 4. Na kartě
  Nastavení zálohování
  proveďte jakékoli nezbytné úpravy a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Ve výchozím nastavení se záloha ukládá jednou týdně.
  Snímek obrazovky znázorňující, kde lze vyhledat nastavení zálohy databáze v aplikaci SEPM.
Příloha A: Další zdroje a příručky