Skrývání a zobrazení ikony oznamovací oblasti u klienta
Symantec Endpoint Protection

Ikonu oznamovací oblasti
Symantec Endpoint Protection
můžete v případě potřeby skrýt (také se nazývá jako ikona systémového panelu). Můžete ji například skrýt, pokud potřebujete více místa na hlavním panelu systému Windows.
Skrývání a zobrazení ikony oznamovací oblasti u klienta:
U spravovaných klientů lze ikonu skrýt jen v případě, že správce tuto funkci nezakázal.
 1. V klientovi klikněte na položku
  Změnit nastavení
  .
 2. Na stránce
  Změna nastavení
  klikněte na položku
  Konfigurovat nastavení
  vedle položky
  Správa klientů
  .
 3. V dialogovém okně
  Nastavení správy klienta
  na kartě
  Obecná nastavení
  v části
  Možnosti zobrazení
  zrušte zaškrtnutí (nebo zaškrtněte) položku
  Zobrazit ikonu zabezpečení Symantec v oznamovací oblasti
  .
 4. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
Skrývání a zobrazení ikony oznamovací oblasti u všech klientů ve skupině:
Musíte se přihlásit do produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
jako správce a provést následující kroky. Tato nastavení skrývají nebo zobrazují ikonu oznamovací oblasti a brání uživateli v její změně.
 1. Klepněte na možnost
  Klienti
  .
 2. Klikněte na skupinu, pro kterou chcete skrýt nebo zobrazit ikonu oznamovací oblasti, a pak klikněte na položku
  Zásady > Nastavení pro konkrétní umístění
  .
 3. Vedle položky
  Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta
  klikněte na položku
  Úlohy > Upravit nastavení
  .
 4. U položky
  Ovládání serveru
  klikněte na tlačítko
  Přizpůsobit
  .
 5. Pod položkou
  Obecné
  kliknutím povolte nebo zakažte možnost
  Zobrazit ikonu oznamovací oblasti
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
Pokud je již skupina nakonfigurovaná k použití
Smíšeného ovládání
, postupujte podle výše uvedeného postupu a pak klikněte na položku
Smíšené ovládání > Přizpůsobit
. Vedle položky
Zobrazit/skrýt ikonu oznamovací oblasti
klikněte na položku
Server
.