Jak prověřování reagují na zjištění viru nebo rizika

Při infikování souborů viry a bezpečnostními riziky reaguje klient různými způsoby v závislosti na druhu hrozby. Pro každý druh hrozby klient použije první akci a v případě jejího nezdaru provede druhou akci.
Jak prověřování reaguje na viry a bezpečnostní rizika
Typ hrozby
Akce
Virus
Ve výchozím nastavení provádí klient při zjištění viru následující akce:
  • Klient se nejdříve pokusí odstranit virus z infikovaného souboru.
  • Při čištění souboru klient kompletně odstraní riziko z počítače.
  • Pokud vyčištění není možné, zaznamená klient neúspěch do protokolu a přesune infikovaný soubor do karantény.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
nepřesunuje do karantény viry zjištěné v aplikacích a souborech ve stylu systému Windows 8.
Symantec Endpoint Protection
místo toho viry smaže.
Bezpečnostní riziko
Ve výchozím nastavení, když klient zjistí bezpečnostní riziko, provádí následující akce:
  • Klient umístí infikovaný soubor do karantény.
  • Klient se pokusí odstranit či opravit všechny změny provedené bezpečnostním rizikem.
  • Pokud klient nedokáže umístit bezpečnostní riziko do karantény, zaznamená jej do protokolu, kde je izolováno.
Může se stát, že náhodně ale nevědomky nainstalujete aplikaci obsahující bezpečnostní riziko, například adware nebo spyware. Pokud je takové bezpečnostní riziko zjištěno, klient provede následující akci:
  • Klient okamžitě umístí riziko do karantény, pokud tato akce nepoškodí počítač nebo jej ponechá v nestabilním stavu.
  • Jinak klient čeká, dokud nebude instalace aplikace dokončena, pak umístí riziko do karantény a následně opraví účinky rizika.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
nepřesunuje do karantény bezpečnostní rizika zjištěná v aplikacích a souborech ve stylu systému Windows 8.
Symantec Endpoint Protection
místo toho riziko smaže.
U každého typu prověřování můžete změnit nastavení způsobu zpracování virů a bezpečnostních rizik. Pro jednotlivé kategorie rizik i jednotlivá bezpečnostní rizika lze nastavit různé akce.