Aktualizace obsahu a definic v klientech

Ve výchozím nastavení stahuje aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
aktualizace obsahu z veřejných serverů služby Symantec LiveUpdate. Klienti aplikace
Symantec Endpoint Protection
poté stáhnou tyto aktualizace z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Obsah zahrnuje mimo jiné definice virů, signatury prevence narušení a šablony integrity hostitele.
Postup aktualizace obsahu v klientech aplikace
Symantec Endpoint Protection
Úloha
Popis
Kontrola, zda má server pro správu k dispozici nejnovější obsah aktualizace LiveUpdate (Doporučeno)
Podle výchozího nastavení se aktualizace LiveUpdate spouští jako součást instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. V následujících situacích může být potřeba spustit aktualizaci LiveUpdate ručně:
  • Během instalace jste přeskočili aktualizaci LiveUpdate.
  • Chcete-li stáhnout šablony integrity hostitele a signatury prevence narušení, je nutné spustit aktualizaci LiveUpdate.
  • Chcete aktualizaci LiveUpdate spustit před další plánovanou aktualizací.
Obsah v části
Symantec Endpoint Protection Manager
můžete také aktualizovat pomocí souboru .jdb.
Navíc pokud použijete replikaci, můžete replikovat obsah a zásady mezi místním umístěním a partnerským umístěním.
Změna způsobu získávání aktualizací klientskými počítači (Volitelné)
Podle výchozího nastavení získávají klientské počítače se systémem Windows aktualizace obsahu ze serveru pro správu. Další metody doručení zahrnují poskytovatele aktualizací skupiny, interní servery LiveUpdate nebo distribuční nástroje třetí strany. Možná bude potřeba změnit metodu dodání, aby mohly být podporovány různé platformy klienta, velký počet klientů nebo síťová omezení.
Změna nastavení aktualizace LiveUpdate pro server pro správu (Volitelné)
Je možné upravit četnost relací aktualizace LiveUpdate, stahované komponenty ochrany a mnoho dalších možností.
Snížení přetížení sítě (Doporučeno)
Pokud server pro správu přijímá od klientů příliš mnoho souběžných požadavků na balíčky úplných definic, může dojít k přetížení sítě. Riziko přetížení můžete omezit a zabránit klientům ve stahování úplných definic.
Vylepšení výkonu (Doporučeno)
Chcete-li snížit vliv stahování na šířku pásma sítě, stahujte obsah náhodně, aby klienti získávali aktualizace v různou dobu.
Chcete-li snížit vliv stahování na výkon klientských počítačů, můžete klientské počítače nechat stahovat aktualizace obsahu v době, kdy jsou nečinné.
Umožnění správy vlastních aktualizací uživateli koncových bodů (Volitelné)
Podle výchozího nastavení mohou uživatelé spustit aktualizaci LiveUpdate na klientských počítačích kdykoliv. Můžete se rozhodnout, jaká dáte uživatelům práva přístupu k aktualizacím obsahu.
K aktualizaci definic také můžete použít soubor inteligentního programu pro aktualizace v klientském počítači.
Otestování aktualizací modulů před jejich vydáním společností Symantec (volitelné)
Společnost Symantec vydává aktualizace modulů každého čtvrt roku. Pomocí konkrétního serveru služby Symantec LiveUpdate můžete stáhnout aktualizace modulů před jejich vydáním. Poté je možné otestovat obsah modulů, předtím než uvedete obsah do pracovního prostředí.