Náhodné spouštění současného stahování obsahu

Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
podporuje vnášení náhodných hodnot do souběžných stahování obsahu na klienty výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupin. Podporuje také vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru LiveUpdate na klienty. Vnášení náhodných hodnot snižuje špičku síťového provozu a je podle výchozího nastavení zapnuto.
Funkci vnášení náhodných hodnot můžete povolit či zakázat. Ve výchozím nastavení je možnost povolena. Můžete také konfigurovat okno vnášení náhodných hodnot. Server pro správu používá okno vnášení náhodných hodnot k rozložení načasování stahování obsahu. V obvyklých případech by nemělo být třeba měnit výchozí nastavení vnášení náhodných hodnot.
V některých případech ale můžete chtít hodnotu okna vnášených náhodných hodnot zvýšit. Například můžete spouštět klienta Symantec Endpoint Protection na více virtuálních strojích na stejném fyzickém počítači, kde je spuštěn server pro správu. Vyšší hodnota vnášení náhodných hodnot zlepšuje výkon serveru, ale zpožďuje aktualizace obsahu na virtuálních strojích.
Okno vnášení náhodných hodnot můžete chtít zvýšit také tehdy, pokud máte mnoho fyzických klientských počítačů, které se připojují k jedinému serveru, na kterém běží server pro správu. Obecně platí, že čím vyšší je poměr klientů na server, tím vyšší může být potřeba nastavení okna vnášení náhodných hodnot. Vyšší hodnota vnášení náhodných hodnot zvyšuje vrcholové zatížení na serveru, ale zpožďuje aktualizace obsahu na klientských počítačích.
Ve scénáři, kde máte velmi málo klientů a chcete rychlé doručení obsahu, můžete okno vnášení náhodných hodnot nastavit na nižší hodnotu. Nižší hodnota vnášení náhodných hodnot zvyšuje vrcholové zatížení na serveru, ale poskytuje rychlejší doručení obsahu na klienty.
U stahování ze standardního serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupin nakonfigurujte nastavení vnášení náhodných hodnot v dialogovém okně
Nastavení komunikace
pro vybranou skupinu. Nastavení není součástí zásady nastavení aktualizací LiveUpdate.
U stahování ze serveru LiveUpdate na klienty nakonfigurujte nastavení vnášení náhodných hodnot jako součást zásady nastavení aktualizací LiveUpdate.