Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu v klientech na základě platformy

Metody, které lze použít k distribuci definic virů a dalšího obsahu na klientských počítačích závisí na platformě klienta.
Metody distribuce obsahu v klientech se systémem Windows, Mac a Linux
Platforma
Metoda
Windows
Ve výchozím nastavení získává klient pro systém Windows obsah ze serveru pro správu.
Klienti pro systém Windows mohou stahovat aktualizace také z následujících zdrojů:
U klientů pro systém Windows je rovněž možné upravit následující nastavení:
  • Typy obsahu, které klient získává
  • Zda klient může získávat definice z různých zdrojů
  • Zda klient může stahovat menší balíčky (soubory delta) ze serveru LiveUpdate, pokud server pro správu nabízí pouze balíčky úplných definic
    Balíčky úplných definic jsou velké. Pokud je stahováno příliš mnoho balíčků úplných definic, může dojít k přetížení sítě. Soubory delta jsou obvykle mnohem menší a využívají šířku pásma sítě podstatně méně.
Mac nebo Linux