Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech

Může být potřeba změnit výchozí metodu aktualizace klientů v závislosti na platformě klientů, konfiguraci sítě, počtu klientů nebo zásadách zabezpečení a přístupu vaší společnosti.
Metody distribuce a kdy je použít.
Metoda
Popis
Kdy ji použít
Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
pro klientské počítače (výchozí)
(Windows, Mac, Linux)
Výchozí server pro správu může automaticky aktualizovat klientské počítače, které spravuje.
Plán aktualizací ze serveru pro správu do klientů neurčujete. Klienti stahují obsah ze serveru pro správu na základě režimu komunikace a frekvence prezenčního signálu.
Tuto metodu společnost Symantec doporučuje, pokud omezení sítě nebo zásady vaší společnosti nevyžadují jiné řešení.
Pokud máte velké množství klientů nebo problémy se šířkou pásma, můžete použít tuto metodu společně s poskytovateli aktualizací skupiny.
Aby mohly počítače se systémem Mac nebo Linux přijímat aktualizace obsahu ze serveru pro správu, musíte nastavit webový server Apache.
Poskytovatel aktualizací skupiny klientským počítačům
(pouze systém Windows)
Poskytovatel aktualizací skupiny je klientský počítač, který přijímá aktualizace ze serveru pro správu. Poskytovatel aktualizací skupin poté tyto aktualizace předává ostatním klientským počítačům ve skupině. Poskytovatel aktualizací skupiny může aktualizovat více skupin.
Poskytovatelé aktualizací skupiny mohou distribuovat všechny typy obsahu LiveUpdate kromě aktualizací klientského softwaru. Poskytovatele aktualizací skupin nelze použít k aktualizaci zásad.
Poskytovatel aktualizací skupin snižuje zátěž serveru pro správu a jeho nastavení je snazší než nastavení interního serveru LiveUpdate.
Poskytovatele aktualizací skupiny použijte pro skupiny ve vzdálených umístěních s minimální šířkou pásma.
Interní server LiveUpdate klientským počítačům
(Windows, Mac, Linux)
Klientské počítače mohou stahovat aktualizace přímo z interního serveru aktualizace LiveUpdate, který aktualizace získává z externího serveru Symantec LiveUpdate.
Je-li třeba, můžete nastavit několik interních serverů aktualizace LiveUpdate a distribuovat seznam na klientské počítače.
Můžete změnit plán stahování ze serveru LiveUpdate na server pro správu.
Informace o nastavení interního serveru LiveUpdate naleznete v příručce
LiveUpdate Administrator User's Guide
na adrese:
Interní server LiveUpdate vám umožní snížit zátěž serveru pro správu ve velkých sítích. V případě menších sítích byste měli zvážit, zda by potřebám vaší organizace vyhovovali poskytovatelé aktualizací skupiny.
Zvažte použití interního serveru LiveUpdate v následujících situacích:
  • Pokud spravujete velkou síť (více než 10 000 klientů).
  • Pokud spravujete klienty Mac nebo Linux, kteří by se neměli připojovat na externí server LiveUpdate.
  • Pokud je ve vaší společnosti zavedeno více produktů společnosti Symantec, které také používají aktualizaci LiveUpdate k distribuci obsahu na klientské počítače.
Server pro správu a interní server LiveUpdate byste neměli instalovat na stejný hardware ani virtuální počítač. Instalace na jednom počítači může způsobit závažné problémy s výkonem serveru.
Další informace viz:
Externí server Symantec LiveUpdate klientským počítačům prostřednictvím internetu
(Windows, Mac, Linux)
Klientské počítače mohou aktualizace získávat přímo ze serveru Symantec LiveUpdate.
Pokud potřebujete naplánovat, kdy budou klienti aktualizovat obsah, nebo pokud je dostupná šířka pásma mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a klienty omezená, použijte externí server Symantec LiveUpdate.
Ve výchozím nastavení jsou povoleny aktualizace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
a plánované aktualizace. Ve výchozím nastavením klienti vždy získají aktualizace ze serveru pro správu s výjimkou případu, kdy server pro správu dlouhou dobu nereaguje.
Nekonfigurujte velká množství spravovaných a v síti spojených klientů, aby získávali aktualizace z externího serveru Symantec LiveUpdate. Taková konfigurace zbytečně využívá příliš velkou šířku pásma.
Distribuce nástroji třetích stran
(pouze systém Windows)
Nástroje třetích stran, jako Microsoft SMS, vám umožní distribuovat konkrétní soubory aktualizací klientům.
Díky této metodě můžete soubory aktualizací před jejich distribucí otestovat. Také ji můžete zvolit, pokud používáte infrastrukturu distribuce pomocí nástrojů třetích stran.
inteligentní program pro aktualizaci
(pouze systém Windows)
Soubory inteligentního programu pro aktualizaci obsahují obsah s informacemi o virech, bezpečnostních rizicích a prevenci narušení, který můžete použít k ruční aktualizaci klientů.
Samorozbalovací soubory inteligentního programu pro aktualizaci můžete stáhnout z webových stránek společnosti Symantec.
Soubory inteligentního programu pro aktualizaci můžete použít, pokud není k dispozici aktualizace LiveUpdate.
Chcete-li aktualizovat další typy obsahu, musíte nastavit a nakonfigurovat server pro správu tak, aby stahoval a připravoval soubory aktualizací.
Následující obrázek ukazuje vzorovou architekturu distribuce v menších sítích.
Následující obrázek ukazuje vzorovou architekturu distribuce ve větších sítích.