Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Ve výchozím nastavení produkt
Symantec Endpoint Protection Manager
poskytuje aktualizaci klientům Windows. Chcete-li snížit zatížení sítě při aktualizacích klientů Windows, měli byste klienty rovněž nechat získávat aktualizace ze serveru LiveUpdate. V případě klientů se systémem Mac nebo Linux je třeba získávat aktualizace ze serveru LiveUpdate, nebo můžete nastavit webový server Apache jako reverzní server proxy, aby se stáhly aktualizace ze serveru pro správu.
Může být potřeba vytvořit komunikaci mezi proxy serverem a aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
, aby bylo možné připojení ke službám odběru společnosti Symantec. Proxy server může poskytnout další úroveň ochrany mezi vaším umístěním a externím serverem Symantec LiveUpdate.
 1. Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace LiveUpdate klienty
 2. V konzoli otevřete zásadu aktualizace LiveUpdate a klikněte na tlačítko
  Upravit
  .
 3. V části
  Nastavení systému Windows
  ,
  Nastavení systému Mac
  nebo
  Nastavení systému Linux
  klikněte na možnost
  Nastavení serveru
  .
 4. Klikněte na možnost
  Použít výchozí server aktualizace LiveUpdate společnosti Symantec
  nebo zadejte jiný server aktualizace LiveUpdate. V případě potřeby zadejte konfiguraci serveru proxy.
 5. Klikněte na tlačítko
  OK
  .