Stanovení serveru proxy, který klienti používají ke komunikaci se službou Symantec LiveUpdate nebo s interním serverem LiveUpdate

Můžete určit server proxy, který klienti používají ke komunikaci s interním serverem LiveUpdate Nastavení serveru proxy neovlivní žádná nastavení pro poskytovatele aktualizací skupin.
Po jiné komunikace klienta je server proxy možné nakonfigurovat zvlášť.
 1. Možnost 1:
  Pokud chcete určit server proxy, který klienti v počítačích se systémem Windows nebo Linux používají ke komunikaci se službou Symantec LiveUpdate nebo s interním serverem LiveUpdate, klikněte v konzoli na možnost
  Zásady
  .
 2. V části
  Zásady
  klepněte na možnost
  LiveUpdate
  a potom na kartu
  Nastavení aktualizace LiveUpdate
  .
 3. Klepněte pravým tlačítkem na požadovanou zásadu a potom vyberte položku
  Upravit
  .
 4. V části
  Nastavení systému Windows
  nebo v části
  Nastavení systému Linux
  klikněte na položku
  Nastavení serveru
  .
 5. V části
  Konfigurace serveru proxy pro službu LiveUpdate
  klikněte na položku
  Konfigurovat možnosti serveru proxy
  .
 6. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • U klientů se systémem Windows vyberte na kartě
   HTTP nebo HTTPS
   požadované možnosti. Můžete také určit nastavení serveru proxy pro protokol FTP.
  • U klientů se systémem Linux vyberte na kartě
   HTTP
   požadované možnosti.
  Další informace o těchto možnostech naleznete v nápovědě online.
 7. V dialogovém okně klepněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 9. Možnost 2
  : Chcete-li určit server proxy, který klienti v počítačích se systémem Mac používají ke komunikaci se službou Symantec LiveUpdate nebo s interním serverem LiveUpdate, klikněte v konzoli na možnost
  Klienti > Zásady
  .
 10. V části
  Zásady a nastavení nezávislá na umístění
  , v části
  Nastavení
  . klepněte na položku
  Nastavení externí komunikace
  .
 11. Na kartě
  Server proxy (Mac)
  vyberte požadované možnosti.
  Další informace o těchto možnostech naleznete v nápovědě online.
 12. Klikněte na tlačítko
  OK
  .