Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Standardně klienti systémem Windows, Mac a Linux získávají aktualizace ze serveru pro správu.
Pokud spravujete velké množství klientů, můžete chtít využít pro klienty Windows poskytovatele aktualizací skupin (GPU). GUP snižují zátěž serveru pro správu a jejich nastavení je snazší než nastavení interního serveru LiveUpdate.
Pokud nechcete pro aktualizace klienta používat výchozí server pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupin, můžete provést následující:
 • nastavit interní server LiveUpdate,
 • použít server aktualizace LiveUpdate společnosti Symantec, který je pro vaši síť externí.
Abyste mohli použít interní server aktualizací LiveUpdate, je třeba provést následující úlohy:
 • Nainstalujte interní server aktualizací LiveUpdate.
  Informace o použití interního serveru LiveUpdate naleznete v
  LiveUpdate Administrator's Guide
  .
  Symantec Endpoint Protection Manager
  již nezahrnuje podporu správce aktualizací LiveUpdate 1.x. Chcete-li i nadále používat interní server LiveUpdate, měli byste upgradovat na nejnovější verzi správce aktualizací LiveUpdate. Podpora správce aktualizací LiveUpdate verze 2.x a novější verzí je vždy povolena.
 • Pomocí zásad nastavení aktualizace LiveUpdate nakonfigurujte klienty tak, aby používali interní server LiveUpdate.
Podle potřeby můžete pro klienta, který stahuje aktualizace pomocí připojení k internímu serveru LiveUpdate, zadat nastavení proxy serveru. Nastavení serveru proxy je platné pouze v případě aktualizací. Nevztahují se na žádné další klientem používané typy externí komunikace. Nastavení serverů proxy platné pro další typy externí komunikace klienta se upravuje samostatně.
Konfigurace klientů se systémem Windows na použití interního serveru aktualizací LiveUpdate:
 1. V části
  Zásady
  klikněte na položku
  LiveUpdate
  .
 2. Na kartě
  Nastavení aktualizací LiveUpdate
  otevřete zásadu, kterou chcete upravit.
 3. V části
  Nastavení pro Windows
  klikněte na možnost
  Nastavení serveru
  .
 4. V podokně
  Nastavení serveru
  zaškrtněte možnost
  Použít server aktualizací LiveUpdate
  .
 5. Klepněte na možnost
  Použít zadaný interní server aktualizací LiveUpdate
  a klepněte na možnost
  Přidat
  .
 6. V dialogovém okně
  Přidat server aktualizací LiveUpdate
  zadejte informace nutné k identifikaci a komunikaci se serverem, který chcete použít.
  Pro
  adresu URL
  :
  • Pokud používáte metodu HTTP nebo HTTPS, zadejte adresu URL serveru. Například: Název domény: http://myliveupdateserver.com
   • Adresa IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
   • Adresa IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
  • Pokud používáte metodu FTP, zadejte adresu FTP serveru. Příklad: ftp://myliveupdateserver.com
  • Pokud používáte metodu LAN, zadejte název cesty UNC serveru. Například: \\myliveupdateserver\LUDepot
 7. Pokud je to vyžadováno, zadejte uživatelské jméno a heslo pro server a klepněte na možnost
  OK
  .
  Pokud používáte server UNC, server aktualizací LiveUpdate vyžaduje, abyste kromě uživatelského jména použili i doménu nebo pracovní skupinu. Pokud je počítač součástí domény, použijte formát
  název_domény
  \
  uživatelské_jméno
  . Pokud je počítač součástí pracovní skupiny, použijte formát
  název_počítače
  \
  uživatelské_jméno
  .
 8. V části
  Zásady aktualizace LiveUpdate
  klikněte na možnost
  Plánování
  , nastavte plán aktualizací pomocí serveru aktualizací LiveUpdate a poté klikněte na možnost
  OK
  .
 9. Volitelně můžete kliknout na možnost
  Rozšířené nastavení
  .
  Rozhodněte, zda chcete zachovat nebo změnit výchozí nastavení uživatele, nastavení aktualizací aplikace a nastavení nestandardního záhlaví. Obecně platí, že by uživatelé neměli nastavení aktualizace upravovat. Můžete však uživatelům povolit ruční spuštění relace LiveUpdate, pokud nepodporujete stovky či tisíce klientů.
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
Konfigurace klientů se systémem Mac nebo Linux na použití interního serveru aktualizací LiveUpdate:
 1. Na stránce
  Zásady
  klikněte na možnost
  LiveUpdate
  .
 2. Na kartě
  Nastavení aktualizací LiveUpdate
  otevřete zásadu.
 3. V části
  Nastavení systému Mac
  nebo v části
  Nastavení systému Linux
  klikněte na možnost
  Nastavení serveru
  .
 4. Klepněte na možnost
  Použít zadaný interní server aktualizací LiveUpdate
  a klepněte na možnost
  Přidat
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidat server aktualizací LiveUpdate
  zadejte informace nutné k identifikaci a komunikaci se serverem, který chcete použít.
  Pro
  adresu URL
  :
  • Pokud používáte metodu HTTP nebo HTTPS, zadejte adresu URL serveru. Například: Název domény: http://myliveupdateserver.com
   • Adresa IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
   • Adresa IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
  • Pokud používáte metodu FTP, zadejte adresu FTP serveru. Příklad: ftp://myliveupdateserver.com
  • Pokud používáte metodu LAN, zadejte název cesty UNC serveru. Například: \\myliveupdateserver\LUDepot
 6. Je-li to vyžadováno, zadejte uživatelské jméno a heslo pro server a klepněte na možnost
  OK
  .
 7. Pokud váš server používá FTP, klikněte na možnost
  Rozšířená nastavení serveru
  , klikněte na serverem používaný režim FTP,
  Aktivní
  nebo
  Pasivní
  , a klikněte na možnost
  OK
  .
 8. Pokud chcete plán změnit, klikněte na možnost
  Plán
  .
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  .