Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate na klientských počítačích se systémem

Nastavení plánu stahování aktualizací LiveUpdate do klienta je možné upravit v zásadách nastavení aktualizace LiveUpdate. Tato nastavení platí pro relace aktualizace LiveUpdate, které získávají nejnovější aktualizace buď ze serveru Symantec LiveUpdate, nebo z interního serveru LiveUpdate.
Chcete-li snížit vytížení sítě, můžete klientům umožnit spuštění naplánovaných relací aktualizace LiveUpdate, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Definice virů a spywaru na klientském počítači jsou starší více než dva dny.
 • Klientský počítač je od aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  odpojen více než osm hodin.
Chcete-li mít jistotu, že klientské počítače, jež se k vaší síti připojují nepravidelně, získají nejnovější aktualizace, umožněte těmto počítačům stahování aktualizací ze serveru Symantec LiveUpdate. Tyto servery jsou veřejné a klient tedy může stahovat aktualizace, aniž by musel být připojen k vaší síti.
 1. Možnost č. 1:
  Pokud chcete nakonfigurovat plán stahování aktualizací LiveUpdate do klientských počítačů se systémem Windows, klikněte na možnost
  Zásady
  a poté klikněte na možnost
  LiveUpdate
  .
 2. Na kartě
  Nastavení aktualizací LiveUpdate
  klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou zásadu a klepněte na možnost
  Upravit
  .
 3. Pod položkou
  Nastavení pro Windows
  klikněte na možnost
  Naplánovat
  .
 4. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost
  Povolení plánování aktualizace LiveUpdate
  . Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 5. Vyberte požadovanou četnost.
  V případě možnosti
  Denně
  vyberte také přesný čas spuštění. U možnosti
  Týdně
  vyberte také přesný čas a den spuštění.
 6. Při výběru jiné četnosti než
  Nepřetržitě
  určete také
  Okno opakování
  .
  Položka
  Okno opakování
  představuje počet hodin nebo dnů, po které se bude v případě nedokončení plánované aktualizace klientský počítač pokoušet aktualizaci LiveUpdate spustit.
 7. Je-li to vyžadováno, nastavte další možnosti. Pokud jsou definice zastaralé nebo pokud se klient v nedávné době nepřipojil k serveru pro správu, společnost Symantec doporučuje ponechat výchozí hodnoty pro spouštění aktualizace LiveUpdate.
 8. Možnost č. 2
  : Pokud chcete nakonfigurovat plán stahování aktualizací LiveUpdate do klientských počítačů se systémem Mac, klikněte na možnost
  Zásady
  a poté klikněte na možnost
  LiveUpdate
  .
 9. Na kartě
  Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate
  klikněte pravým tlačítkem na požadovanou zásadu a klepněte na možnost
  Upravit
  .
 10. V části
  Nastavení systému Mac
  klikněte na položku
  Plán
  .
 11. Vyberte požadovanou četnost.
  V případě možnosti
  Denně
  vyberte také přesný čas spuštění. U možnosti
  Týdně
  vyberte také přesný čas a den spuštění.
 12. Po dokončení klikněte na tlačítko
  OK
  .
 13. Možnost č. 3:
  Pokud chcete nakonfigurovat plán stahování aktualizací LiveUpdate do klientských počítačů se systémem Linux, klikněte na kartu
  Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate
  , pravým tlačítkem myši klikněte na požadovanou zásadu a poté klikněte na možnost
  Upravit
  .
 14. V části
  Nastavení systému Linux
  klikněte na položku
  Plán
  .
 15. Zaškrtněte možnost
  Povolit plánování aktualizací LiveUpdate
  . Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
  U tohoto pole byste neměli rušit zaškrtnutí. Pokud zakážete funkci
  Plánování aktualizace LiveUpdate,
  klienti využívající systém Linux nebudou přijímat nejnovější aktualizace.
 16. Vyberte požadovanou četnost.
  V případě možnosti
  Denně
  vyberte také přesný čas spuštění. U možnosti
  Týdně
  vyberte také přesný čas a den spuštění.
 17. Při výběru jiné četnosti než
  Nepřetržitě
  určete také
  Okno opakování
  .
  Položka
  Okno opakování
  představuje počet hodin nebo dnů, po které se bude v případě selhání plánované aktualizace klientský počítač pokoušet aktualizaci LiveUpdate spustit.
  Můžete také náhodně vygenerovat stahování obsahu.
 18. Klikněte na tlačítko
  OK
  .