Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager

Při konfiguraci serveru pro správu za účelem stažení obsahu aktualizací LiveUpdate promyslete následující skutečnosti. Když stáhnete obsah do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
, stáhnete obsah pro všechny servery pro správu v umístění.
Rozhodnutí prováděná ohledně stahování obsahu
Rozhodnutí o stažení obsahu
Rozhodnutí
Popis
Jaký server LiveUpdate je vhodné použít ke stahování obsahu?
Můžete určit buď externí server Symantec LiveUpdate (doporučeno), nebo jeden či více vnitřních serverů LiveUpdate, které jsou již nainstalovány a nakonfigurovány.
Aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
a interní server aktualizace LiveUpdate byste neměli instalovat na stejný hardware ani virtuální počítač. Instalace na jednom počítači může způsobit závažné problémy s výkonem serveru.
Pokud se rozhodnete používat jeden či více vnitřních serverů LiveUpdate, odkaz na veřejný server LiveUpdate společnosti Symantec je vhodné přidat až na poslední místo. I když klienti nenaváží kontakt s žádným serverem na seznamu, budou moci aktualizace stáhnout ze serveru aktualizace LiveUpdate společnosti Symantec.
Chcete-li i nadále používat interní server LiveUpdate, měli byste upgradovat na nejnovější verzi správce aktualizací LiveUpdate.
Kolik revizí obsahu by mělo být v umístění uchováno?
Ve verzi 12.1.6 a novějších server pro správu ukládá v úplném rozsahu pouze nejnovější balíček plus dodatečné delta informace pro tolik revizí, kolik si zde zvolíte. Tento přístup snižuje prostor na disku, který je zapotřebí pro uložení různých revizí obsahu na serveru.
Počet klientů, který během instalace
Symantec Endpoint Protection Manager
zvolíte, určuje počet revizí, které budou na serveru uloženy.
Pro každý typ obsahu LiveUpdate jsou výchozí hodnoty následující:
V případě verze 14:
 • Pokud nezaškrtnete políčko
  Server pro správu bude spravovat méně než 500 klientů
  , aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ukládá aplikace 21 revizí.
 • Pokud zaškrtnete políčko
  Server pro správu bude spravovat méně než 500 klientů
  , aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ukládá aplikace 90 revizí.
Pro verzi 12.1.6 nebo pro upgrade na verzi 14:
 • Pokud zvolíte méně než 100 klientů,
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ukládá 12 revizí.
 • Pokud zvolíte 100 až 500 klientů,
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ukládá 21 revizí.
 • Pokud zvolíte 500 až 1,000 klientů,
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ukládá 42 revizí.
 • Pokud zvolíte více než 1 000 klientů, aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  uloží 90 revizí.
Ve většině instalací se během instalace upgradu zvýší počet revizí, aby byl v souladu s novými výchozími hodnotami. Toto se stane v případě, kdy počet revizí, které jste měli před upgradem, je nižší než minimální nová výchozí hodnota dle výše uvedených kritérií.
Jak často by moje lokace měla kontrolovat aktualizace obsahu LiveUpdate?
Doporučujeme výchozí plán, kdy aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
spouští aktualizaci LiveUpdate každé 4 hodiny.
Pro jaké operační systém stahuji obsah?
Aktualizace LiveUpdate stahuje obsah pouze pro určené operační systémy.
Jaké typy obsahu je třeba do umístění a klientů stáhnout?
Ujistěte se, že v umístění jsou stahovány všechny aktualizace obsahu zadané v klientských zásadách aktualizace obsahu LiveUpdate.
V jakém jazyce by měly být aktualizace produktu?
Toto nastavení platí pouze pro aktualizace produktu. Aktualizace obsahu se stahují automaticky pro všechny jazyky.
Jaká velikost obsahu by měla být stažena pro definice?
Standardní klienti a klienti Embedded nebo VDI verze 14 používají definice menší velikosti (pouze nejnovější definice) s podporou cloudu. Při prověřování se v těchto klientech automaticky použijí rozšířené definice nastavené v cloudu.
Ve verzi 14 je rovněž k dispozici klient vnitřní sítě, který stahuje úplnou sadu definic.
Klienti Embedded nebo VDI verze 12.1.6.x vyžadují starší typ obsahu menší velikosti.
Server pro správu musí pro jednotlivé typy klientů v síti stáhnout správný obsah. Pokud server pro správu nestáhne příslušný typ obsahu požadovaný nainstalovanými klienty, nemohou klienti získávat aktualizace ze serveru pro správu.
Je třeba otestovat aktualizace modulů před jejich vydáním?
V případě velkých organizací je třeba otestovat nové aktualizace a definice modulů, předtím než budou uvedeny do všech klientských počítačů. Chcete otestovat nové aktualizace modulů s minimálními přerušeními a výpadky.
Stažení obsahu ze serveru aktualizace LiveUpdate do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Když stáhnete obsah na server pro správu, stáhnete jej pro všechny servery pro správu v umístění.
 1. Konfigurace umístění pro stažení obsahu
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Správce
  >
  Servery
  .
 3. V části
  Servery
  klikněte pravým tlačítkem myši na položku
  Lokální umístění
  a poté na položku
  Upravit vlastnosti umístění
  .
 4. Na kartě
  LiveUpdate
  vyberte některou z následujících dostupných možností.
 5. V části
  Servery aplikace LiveUpdate
  klepněte na možnost
  Upravit zdrojové servery
  a vyhledejte aktuální server LiveUpdate používaný k aktualizaci serveru pro správu. Tento server je nastaven jako výchozí server aplikace Symantec LiveUpdate. Potom proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li použít existující Zdrojový server LiveUpdate, klepněte na tlačítko
   OK
   .
  • Pokud chcete použít vnitřní server LiveUpdate, klepněte na položku
   Použít určený vnitřní server LiveUpdate
   a poté na možnost
   Přidat
   .
  Pokud jste v dialogovém okně
  Přidat server LiveUpdate
  vybrali možnost
  Použít určený vnitřní server LiveUpdate
  , vyplňte pole s informacemi identifikujícími server LiveUpdate a klepněte na tlačítko
  OK
  .
  Za účelem zotavení po selhání můžete přidat více než jeden server. Pokud se jeden ze serverů odpojí, druhý poskytne podporu. Jako poslední server v seznamu můžete také přidat veřejný server LiveUpdate společnosti Symantec. Pokud chcete tento veřejný server přidat, použijte adresu URL
  http://liveupdate.symantecliveupdate.com
  .
  Pokud používáte server UNC, aktualizace LiveUpdate budou jako součást uživatelského jména vyžadovat použití domény nebo pracovní skupiny.
  Pokud je počítač součástí domény, použijte formát
  název_domény
  \
  uživatelské_jméno
  .
  Pokud je počítač součástí pracovní skupiny, použijte formát
  název_počítače
  \
  uživatelské_jméno
  .
  V dialogovém okně
  Servery pro aktualizace LiveUpdate
  klepněte na tlačítko
  OK
  .
 6. V části
  Správa místa na disku pro stažené položky
  zadejte počet revizí obsahu aktualizace LiveUpdate, které se mají uchovat.
 7. V části
  Plánované stahování
  klikněte na tlačítko
  Upravit plán
  a nastavte, jak často má server aktualizace vyhledávat. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. V části
  Platformy ke stažení
  klepněte na možnost
  Změnit platformy
  a zkontrolujte seznam platforem. Zrušte zaškrtnutí u platforem, u kterých nechcete obsah stahovat.
 9. V části
  Typ stahovaného obsahu
  si prohlédněte seznam typů aktualizací ke stažení.
  Chcete-li přidat nebo odstranit typ aktualizace, klepněte na tlačítko
  Změnit výběr
  , upravte seznam a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
  Seznam by se měl shodovat se seznamem typů obsahu, které zahrnujete v zásadách aktualizace obsahu LiveUpdate pro klientské počítače.
 10. V části
  Stahovaný obsah pro jednotlivé typy klientů
  vyberte, jakým způsobem chcete stahovat a ukládat obsah pro standardní klienty, klienty Embedded nebo VDI a klienty vnitřní sítě. Pokud se v síti nachází klienti verze 12.1.x, je potřeba stahovat a ukládat také definice obsahu menší nebo standardní velikosti.
  Pro jednotlivé typy klientů v síti je potřeba stáhnout správný obsah. Pokud nestáhnete příslušný typ obsahu požadovaný nainstalovanými klienty, nemohou klienti získávat aktualizace ze serveru pro správu.
  Chcete-li upravit nastavení, klikněte na možnost
  Změnit výběr
  , upravte výběr a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
 11. V části
  Jazyky určené ke stažení
  si prohlédněte seznam jazyků typů aktualizací ke stažení.
  Chcete-li přidat nebo odstranit jazyk, klikněte na tlačítko
  Změnit výběr
  , upravte seznam a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
 12. Kliknutím na tlačítko
  OK
  uložte výběr a zavřete okno.