Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

Poskytovatel aktualizací skupiny je klientský počítač, který distribuuje aktualizace obsahu přímo dalším klientům.
Výhody poskytovatelů aktualizací skupiny:
  • Šetří šířku pásma a prostředky serverů pro správu tím, že převádí požadavky na zpracování na poskytovatele aktualizací skupiny.
  • Efektivně doručují aktualizace klientům s omezeným nebo pomalým síťovým připojením.
  • Jejich nastavení je jednodušší než nastavení vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate.
Možnosti využití poskytovatelů aktualizací skupiny
Krok
Popis
Krok 1: Pochopte rozdíly mezi typy poskytovatelů aktualizací skupiny, které lze konfigurovat.
Můžete nastavit jednoho poskytovatele aktualizací skupiny, více poskytovatelů aktualizací skupiny a poskytovatele aktualizací skupiny v rámci různých podsítí. Typ poskytovatele aktualizací skupiny, který je potřeba nastavit, se odvíjí od sítě a klientů v dané síti. Typy poskytovatelů aktualizací skupin se navzájem nevylučují. V každé zásadě můžete nakonfigurovat jednoho nebo více poskytovatelů aktualizací skupiny.
Krk 2: Ověřte komunikaci klientů.
Než nakonfigurujete poskytovatele aktualizací skupiny, ověřte, že klientské počítače mohou přijímat aktualizace obsahu ze serveru. Vyřešte všechny problémy s komunikací klienta se serverem.
Na kartě
Protokoly
stránky
Monitory
můžete v systémových protokolech kontrolovat aktivitu mezi klienty a servery.
Krok 3: Nakonfigurujte poskytovatele aktualizací skupiny v jedné nebo více zásadách nastavení aktualizace LiveUpdate.
Poskytovatele aktualizací skupiny lze konfigurovat pomocí zásad nastavení aktualizace LiveUpdate.
Krok 4: Přiřaďte zásady nastavení aktualizace LiveUpdate ke skupinám.
Přiřadíte zásady nastavení aktualizace LiveUpdate ke skupinám, které používají poskytovatele aktualizací skupin. Také přiřadíte zásadu ke skupině, ve které je poskytovatel aktualizací skupiny.
V případě jednoho poskytovatele aktualizací skupin přiřadíte jednu zásadu nastavení aktualizace LiveUpdate pro jednu skupinu pro jeden server.
V případě více poskytovatelů aktualizací skupiny a explicitních seznamů poskytovatelů aktualizací skupiny přiřadíte jednu zásadu nastavení aktualizace LiveUpdate pro více skupin napříč podsítěmi.
Krok 5: Ověřte, že klienti jsou určeni jako poskytovatelé aktualizací skupiny.
Chcete-li zobrazit klientské počítače, které jsou označeny jako poskytovatelé aktualizací skupiny, proveďte jednu z následujících akcí: