Typy poskytovatelů aktualizací skupiny

V zásadách nastavení aktualizace LiveUpdate lze nastavit několik různých typů poskytovatelů aktualizací skupiny. Typy používaných poskytovatelů aktualizací skupiny se odvíjí od způsobu nastavení sítě. V každé zásadě můžete nakonfigurovat jeden nebo více typů poskytovatelů aktualizací skupiny. Navzájem se nevylučují.
Vhodné použití jednotlivých typů poskytovatelů aktualizací skupiny
Typ poskytovatele aktualizací skupin
Vhodné použití
Jeden
Jeden poskytovatel aktualizací skupiny je vyhrazený klientský počítač poskytující obsah jedné či více skupinám klientů. Konfigurací jednoho poskytovatele aktualizací skupiny změníte jednoho klienta na poskytovatele aktualizací skupiny. Jeden poskytovatel aktualizací skupiny může být klientský počítač v jakékoli skupině.
Jednoho poskytovatele aktualizací skupiny použijte, pokud chcete používat stejného poskytovatele aktualizací skupin pro všechny klientské počítače
Pomocí jedné zásady nastavení aktualizace LiveUpdate můžete určit statickou adresu IP nebo název hostitele pro jednoho poskytovatele aktualizací skupiny. Pokud se však změní umístění klienta, který funguje jako jeden poskytovatel aktualizací skupiny, je nutné změnit adresu IP uvedenou v zásadě.
Pokud chcete použít různé jednotlivé poskytovatele aktualizací skupiny v různých skupinách, musíte vytvořit samostatnou zásadu nastavení aktualizace LiveUpdate pro každou skupinu.
Více
Více poskytovatelů aktualizací skupiny používá sadu pravidel a kritérií, podle kterých určí sami sebe k obsluze skupin klientů ve svých podsítích. Všechny klientské počítače jsou ve stejné podsíti.
Je třeba zadat kritéria, která musí klientské počítače splnit, aby mohly být používány jako poskytovatelé aktualizací skupiny. Pokud klientský počítač kritéria splňuje, server pro správu jej přidá do globálního seznamu poskytovatelů aktualizací skupiny. Poté server pro správu zpřístupní globální seznam všem klientům v síti. Klienti seznam zkontrolují a zvolí poskytovatele aktualizací skupiny, který se nachází v jejich podsíti.
Nakonfigurováním několika poskytovatelů aktualizací skupiny změníte klienty na poskytovatele aktualizací skupiny.
Více poskytovatelů aktualizací skupiny použijte v následujících situacích:
 • Máte více skupin a chcete použít pro každou skupinu jiného poskytovatele aktualizací skupiny.
  Můžete použít jednu zásadu specifikující pravidla pro volbu více poskytovatelů aktualizací skupin. Pokud klienti změní umístění, aktualizace zásady nastavení aktualizace LiveUpdate není potřebná. Aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  sdružuje více poskytovatelů aktualizací skupin napříč lokacemi a doménami. Vytvoří seznam dostupný všem klientům ve skupinách v síti.
 • Více poskytovatelů aktualizací skupin může fungovat jako mechanismus zotavení po selhání. Použití více poskytovatelů aktualizací skupiny zajišťuje vyšší pravděpodobnost dostupnosti alespoň jednoho poskytovatele aktualizací skupiny v každé podsíti.
Explicitní seznam
Pokud chcete, aby se mohli klienti připojovat k poskytovateli aktualizací skupiny nacházejícímu se ve stejné podsíti, použijte explicitní seznam poskytovatelů aktualizací skupiny. Klienti, kteří mění umístění, mohou přejít k nejbližšímu poskytovateli aktualizací skupiny na seznamu.
Explicitní seznam poskytovatelů aktualizací skupiny nemění klienty na poskytovatele aktualizací skupiny.
Při konfiguraci explicitního seznamu můžete určit, že klienti s adresou IP spadající do konkrétní podsítě budou používat určitého poskytovatele aktualizací skupiny. Klient však může mít více adres IP a server pro správu při hledání příslušného poskytovatele aktualizace skupiny zvažuje všechny z nich. Znamená to, že adresa IP, které zásada odpovídá, nemusí nutně odpovídat rozhraní, které klient využívá ke komunikaci s poskytovatelem aktualizací skupiny.
Předpokládejme například, že klient má adresu IP „A“, kterou využívá ke komunikaci se serverem pro správu a poskytovatelem aktualizací skupiny. Ten samý klient má také adresu IP „B“, která odpovídá explicitnímu poskytovateli aktualizací skupiny uvedenému v zásadě nastavení aktualizací LiveUpdate pro tohoto klienta. Klient může využívat poskytovatele aktualizací skupiny podle adresy „B“, i když tato adresa neslouží ke komunikaci s poskytovatelem aktualizací skupiny.
Konfigurace jednoho nebo několika poskytovatelů aktualizací skupiny v nastavení zásad služby LiveUpdate má za následek následující:
 • Umožňuje určit, kteří klienti s touto zásadou budou fungovat jako poskytovatelé aktualizací skupiny.
 • Umožňuje určit, které poskytovatele aktualizací skupiny budou klienti s touto zásadou využívat pro aktualizaci obsahu.
Konfigurace explicitního seznamu poskytovatele aktualizací skupiny má pouze následující funkci:
 • Umožňuje určit, které poskytovatele aktualizací skupiny budou klienti s touto zásadou využívat pro aktualizaci obsahu.
  I když se z klientů nestanou poskytovatelé aktualizací skupiny, můžete i přesto nastavit a použít zásadu obsahující pouze explicitní seznam poskytovatelů. Je však třeba v rámci jiné zásady aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  nakonfigurovat jednoho nebo více poskytovatelů aktualizací skupiny. Případně v ostatních zásadách můžete mít nakonfigurovány oba typy.
Pokud klient nemůže získat aktualizaci prostřednictvím žádného z poskytovatelů aktualizací skupiny, může se pokusit o aktualizaci prostřednictvím aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.