Konfigurace stahování obsahu klienty od poskytovatele aktualizací skupiny

Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate můžete nakonfigurovat tak, aby klienti stahovali aktualizace pouze od poskytovatele aktualizací skupin a nikdy ze serveru pro správu. Můžete nastavit jednoho poskytovatele aktualizací skupiny, více poskytovatelů aktualizací skupiny a poskytovatele aktualizací skupiny v rámci různých podsítí. Typ poskytovatele aktualizací skupiny, který je potřeba nastavit, se odvíjí od sítě a klientů v dané síti.
 1. Pokud chcete klienty nakonfigurovat tak, aby stahovaly obsah od poskytovatelů aktualizací skupiny, klikněte v konzoli na možnost
  Zásady
  .
 2. V části
  Zásady
  klikněte na položku
  LiveUpdate
  .
 3. Na kartě
  Nastavení aktualizace LiveUpdate
  klepněte pravým tlačítkem na požadovanou zásadu a klepněte na možnost
  Upravit
  .
 4. V okně
  Zásada nastavení aktualizace LiveUpdate
  klikněte na tlačítko
  Nastavení serveru
  .
 5. V části
  Vnitřní nebo vnější server LiveUpdate
  zaškrtněte políčko
  Používat výchozí server pro správu
  .
 6. Pod možností
  Poskytovatel aktualizací skupiny
  zaškrtněte položku
  Použít poskytovatele aktualizací skupiny
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  Poskytovatel aktualizací skupiny
  .
 8. Proveďte jednu z následujících úloh:
 9. V části
  Nastavení poskytovatele aktualizací skupin
  nastavte možnosti řízení stahování obsahu a jeho ukládání v počítači poskytovatele aktualizací skupiny.
  Více informací o stahování obsahu získáte klepnutím na možnost
  Nápověda
  .
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 11. Pokud chcete nakonfigurovat jednoho poskytovatele aktualizací skupiny, zaškrtněte v dialogovém okně
  Poskytovatel aktualizací skupiny
  políčko
  Adresa IP nebo název hostitele jednoho poskytovatele aktualizací skupin
  a zadejte adresu IP nebo název hostitele klientského počítače, který funguje jako poskytovatel aktualizací skupiny.
  Více informací o adrese IP a názvu hostitele získáte klepnutím na možnost
  Nápověda
  .
 12. Vraťte se k postupu a nastavte poskytovatele aktualizací skupiny.
 13. Pokud chcete nakonfigurovat více poskytovatelů aktualizací skupiny, zaškrtněte v dialogovém okně
  Poskytovatel aktualizací skupiny
  možnost
  Několik poskytovatelů aktualizací skupiny
  a poté klikněte na možnost
  Konfigurovat seznam poskytovatelů aktualizací skupiny
  .
 14. V dialogovém okně
  Seznam poskytovatelů aktualizací skupiny
  vyberte uzel stromu
  Poskytovatel aktualizací skupiny
  a poté kliknutím na možnost
  Přidat
  přidejte sadu pravidel.
 15. V dialogovém okně
  Určete kritéria pravidel poskytovatelů aktualizací skupiny
  v rozevíracím seznamu
  Zkontrolovat
  vyberte jednu z těchto možností:
  • Adresa IP nebo název hostitele počítače
  • Klíče registru
  • Operační systém
 16. Pokud vyberete možnost
  Adresa IP počítače nebo název hostitele
  nebo
  Klíče registru
  , klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 17. Zadejte nebo vyberte adresu IP nebo název hostitele, klíč registru systému Windows nebo informace o operačním systému.
  Více informací o konfiguraci pravidel získáte klepnutím na možnost
  Nápověda
  .
 18. Opakovaně klepejte na tlačítko
  OK
  , dokud se znovu nezobrazí dialogové okno
  Seznam poskytovatelů aktualizací skupiny
  , kde můžete přidat další sady pravidel.
 19. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 20. Vraťte se k postupu a nastavte poskytovatele aktualizací skupiny.
 21. Pokud chcete nakonfigurovat jmenovitý seznam poskytovatelů aktualizací skupiny, zaškrtněte v dialogovém okně
  Poskytovatel aktualizací skupiny
  možnost
  Jmenovití poskytovatelé aktualizací skupiny pro roamingové klienty
  a poté klikněte na možnost
  Konfigurovat seznam jmenovitých poskytovatelů aktualizací skupiny
  .
 22. Klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 23. V dialogovém okně
  Přidat explicitního poskytovatele aktualizací skupiny
  zadejte klientskou podsíť, ke které chcete tyto poskytovatele aktualizací skupin namapovat.
  Kliknutím na možnost
  Zadejte masku podsítě klienta
  můžete najednou přidat více klientských podsítí.
 24. Pomocí možnosti
  Typ
  vyberte požadovaný způsob mapování: na základě adresy IP, názvu hostitele nebo síťové adresy poskytovatele aktualizací skupiny.
  Zadejte potřebná nastavení pro vybraný typ mapování.
 25. Klikněte na tlačítko
  OK
  .