Použití distribučních nástrojů třetí strany k provedení aktualizace klientských počítačů

Některé velké společnosti se spoléhají na distribuční nástroje třetí strany jako IBM Tivoli nebo Microsoft SMS k distribuci aktualizací obsahu na klientské počítače.
Symantec Endpoint Protection
podporuje využívání distribučních nástrojů třetí strany k aktualizaci spravovaných a nespravovaných klientů, které používají operační systémy Windows. Klienti Mac a Linux mohou aktualizace obsahu přijímat pouze z interních nebo externích serverů LiveUpdate.
Před použitím distribučních nástrojů třetí strany je třeba nainstalovat aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
a nastavit klientské počítače, které chcete aktualizovat.
Úlohy, které je nutné provést před použitím distribučních nástrojů třetí strany k aktualizaci
Úloha
Popis
Nakonfigurujte aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
tak, aby přijímala aktualizace obsahu.
Server pro správu lze nastavit tak, aby aktualizace obsahu přijímal automaticky nebo ručně.
Nakonfigurujte zásady nastavení aktualizace LiveUpdate ve skupině tak, aby umožňovaly distribuci aktualizací obsahu pomocí nástrojů třetí strany.
Pokud chcete k aktualizaci spravovaných klientů používat distribuční nástroje třetí strany, je třeba zásady nastavení aktualizace LiveUpdate ve skupině upravit tak, aby tuto možnost podporovaly.
Přichystejte nespravované klienty na přijímání aktualizací z distribučních nástrojů třetí strany.
Pokud chcete k aktualizaci nespravovaných klientů používat distribuční nástroje třetí strany, je třeba nejprve u každého nespravovaného klienta vytvořit klíč registru.
Vyhledejte, zkopírujte a distribuujte požadovaný obsah.
Každá skupina klientů aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
obsahuje soubor index2.dax, který je uložený v počítači a slouží ke spuštění aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Ve výchozím nastavení se tyto soubory nachází v podsložkách složky
SEPM_Install
\data\outbox\agent. K aktualizaci klientů je třeba použít soubory index2.dax.
Výchozím umístěním pro složku
SEPM_Install
je C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
V případě 32bitových systémů (12.1.x) to je složka C:\Program Files\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.