Distribuce obsahu s využitím distribučních nástrojů třetí strany

Pokud chcete pomocí distribučních nástrojů třetí strany distribuovat obsah na klientské počítače, je třeba použít soubor index2.dax. Obsah souboru index2 týkající se aktualizace LiveUpdate obsahuje sadu identifikátorů GUID (pseudonymů obsahu) a příslušných sekvenčních čísel. Každý pseudonym obsahu odpovídá určitému typu obsahu. Každé sekvenční číslo souboru index2 odpovídá verzi určitého typu obsahu. V závislosti na nainstalovaných bezpečnostních funkcích je třeba rozhodnout, jaké typy obsahu potřebujete.
Pseudonymy obsahu se běžně mění s každou hlavní změnou verze. Občas dochází k jejich úpravě i v případě menší změny verze. Společnost Symantec běžně pseudonymy obsahu nemění u aktualizací verze a oprav pro potřeby údržby.
Mapování pseudonymu a jeho typu obsahu si můžete prohlédnout otevřením souboru ContentInfo.txt. Ve výchozím nastavení se soubor ContentInfo.txt nachází v umístění C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
\Inetpub\content\.
Například se zobrazí následující položka:
{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}:​ ​​SEPC Virus Definitions​ Win32 12.1 RU6 -​ MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages
Každá skupina klientů
Symantec Endpoint Protection Manager
má svůj vlastní soubor index2. Soubor index2 každé skupiny klientů naleznete ve složce určené k této skupině. Ve výchozím nastavení se složky skupin klientů nachází v umístění C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
\data\outbox\agent\. Název složky v rámci skupiny klientů odpovídá sériovému číslu zásad skupiny. Sériové číslo naleznete v dialogovém okně
Vlastnosti skupiny
nebo na stránce
Klienti
na kartě
Podrobnosti
. První čtyři hexadecimální hodnoty v sériovém čísle zásad skupiny by se měly shodovat s prvními čtyřmi hexadecimálními hodnotami v názvu složky skupiny.
Soubor index2.dax používaný spravovanými klienty je šifrovaný. Chcete-li se podívat na obsah souboru, otevřete soubor index2.xml, který se nachází ve stejné složce. Soubor index2.xml obsahuje seznam pseudonymů obsahu a jejich sekvenční číslo (číslo verze). Například se zobrazí následující položka:
<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1"​ FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker= "{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>
Zásady aktualizace obsahu LiveUpdate ve skupině informují o určité revizi obsahu nebo o nejnovějším obsahu. Číslo sekvence v souboru index2 musí odpovídat číslu sekvence pro specifikaci obsahu v zásadách aktualizací obsahu LiveUpdate ve skupině. Pokud je např. v zásadách pro všechny typy obsahu vybrána možnost
Použít nejnovější dostupné
, sekvenční číslo pro každý typ bude „nejnovější dostupný obsah“. V tomto příkladu distribuce funguje, pouze pokud soubor index2 zavolá sekvenční čísla (verze) odpovídající nejnovější verzi obsahu. Distribuce selže, pokud sekvenční čísla odpovídají jiným verzím.
K umístění souborů do klientské složky \inbox je nutné použít příkaz „Copy“. Při použití příkazu „Move“ nedojde k aktivaci aktualizačního procesu a aktualizace tak proběhne neúspěšně. Komprimujete-li obsah do jediného distribučního archivu, není vhodné tento soubor rozbalit přímo do složky \inbox.
 1. Distribuce obsahu na klienty pomocí distribučních nástrojů třetích stran
 2. V počítači s aplikací
  Symantec Endpoint Protection Manager
  vytvořte pracovní adresář, jako např. \Work_Dir.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • U spravovaných klientů v konzole na kartě
   Klienti
   klepněte pravým tlačítkem na skupinu, kterou chcete aktualizovat a poté klepněte na položku
   Vlastnosti
   .
  • U nespravovaných klientů v konzole na kartě
   Klienti
   klepněte pravým tlačítkem na položku
   Moje společnost
   a poté klepněte na položku
   Vlastnosti
   .
 4. Poznamenejte si první čtyři hexadecimální hodnoty
  sériového čísla zásady
  , jako např. 7B86.
 5. Přejděte do následující složky:
  SEPM_Install
  \data\outbox\agent
  Kde
  SEPM_Install
  představuje instalační složku pro
  Symantec Endpoint Protection Manager
  . Výchozí instalační složka je C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 6. Vyhledejte složku obsahující první čtyři hexadecimální hodnoty, které se shodují se
  sériovým číslem zásady
  .
 7. Otevřete složku a zkopírujte soubor
  index2.dax
  do své pracovní složky.
 8. Přejděte do následující složky:
  SEPM_Install
  \Inetpub\content
  Kde
  SEPM_Install
  představuje instalační složku pro
  Symantec Endpoint Protection Manager
  . Výchozí instalační složka je C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 9. Otevřete a přečtěte si
  soubor ContentInfo.txt
  a zjistěte obsah, který každá složka
  zástupný název cíle
  obsahuje.
  Obsah každého adresáře je v následujícím formátu:
  zástupný název cíle
  \
  pořadové číslo
  \full.zip|full.
 10. Zkopírujte obsah každé složky \
  zástupný název cíle
  do pracovní složky, například \Work_Dir.
 11. Odstraňte všechny soubory a složky z každé složky \
  zástupný název cíle
  tak, aby v pracovním adresáří zůstala pouze následující adresářová struktura a složka:
  \\Work_Dir\
  zástupný název cíle
  \
  poslední pořadové číslo
  \full.zip
  Vaše pracovní složka nyní obsahuje adresářovou strukturu a soubory pro distribuci na vaše klienty.
 12. Pomocí distribučního nástroje třetích stran proveďte distribuci obsahu pracovní složky \\Symantec Endpoint Protection\inbox\ na každém z klientů.
  Koncový výsledek musí vypadat následovně:
  \\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax
  \\Symantec Endpoint Protection\inbox\
  zástupný název cíle
  \
  poslední pořadové číslo
  \full.zip
  Úspěšně zpracované soubory budou odstraněny. Ostatní budou přesunuty do podsložky s názvem Neplatné. Pokud naleznete soubory v podsložce
  Neplatné
  složky
  Přijaté položky
  , je třeba postup u těchto souborů zopakovat.