Na co se vztahuje licence
Symantec Endpoint Protection
?

Počet licencí produktu
Symantec Endpoint Protection
je vynucován v souladu s následujícími pravidly:
Pravidla zavádění licencování
Kde platí
Pravidlo
Trvání licence
Licence je platná od času a data aktivace do půlnoci posledního dne období licencování.
V případě většího počtu umístění je datum a čas ukončení platnosti licence založeno na nejzápadnější databázi aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Součásti produktu
Symantec Endpoint Protection
Licence produktu
Symantec Endpoint Protection
jsou platné pro klienty
Symantec Endpoint Protection
. Například v síti s 50 počítači musí licence poskytovat minimálně 50 míst. Instance
Symantec Endpoint Protection Manager
nevyžadují licenci.
Symantec Endpoint Protection Manager
nevyžaduje, aby klient měl licenci pro přístup k serveru pro správu. Nelicencovaný klient, který se připojí k serveru pro správu, obdrží licenci. Musíte zajistit, abyste zakoupili dostatek licencí pro pokrytí všech klientských počítačů.
Stránky a domény
Licence produktu
Symantec Endpoint Protection
je aplikována na celou instalaci bez ohledu na počet replikovaných umístění nebo domén, z nichž se instalace skládá. Například licence pro 100 míst kryje instalaci na dvou umístěních, které má každé 50 míst.
Pokud nemáte implementovánu replikaci, můžete stejný soubor .slf zavést na několika serverech pro správu
Symantec Endpoint Protection
. Počet klientů zasílajících hlášení vašim serverům pro správu nesmí překračovat celkový počet instalačních licencí.
Platformy
Licence jsou platné pro klienty s libovolnou platformou, ať jde o systém Windows, Mac nebo Linux.
Produkty a verze
Licence platí stejně ve všech verzích produktu.
Pro informace o licencování klientů, kteří mají přístup k serverovému softwaru třetích stran, například Microsoft SQL Server, se obraťte na dodavatele softwaru.