Licencování nespravovaného klienta Windows

Nespravovaní klienti nevyžadují ruční instalaci souboru s licencí. Pokud však chcete povolit odesílání dat hodnocení z nespravovaného klienta pro systém Windows, je třeba v nespravovaném klientovi nainstalovat placenou licenci. Nespravovaní klienti pro systém Mac a Linux neodesílají data hodnocení.
 1. Vyhledejte svůj aktuální soubor s licencí SLF (Symantec Licensing File) a vytvořte jeho kopii.
  Použijte stejný soubor, který jste použili k aktivaci licence aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 2. V klientském počítači vložte zkopírovaný soubor s licencí do schránky klienta aplikace Symantec Endpoint Protection (výchozí umístění):
  C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\
  Ve výchozím nastavení se složka, v níž je schránka umístěna, zobrazuje jako skrytá, proto v nastavení Možnosti složky povolte zobrazení skrytých souborů a složek.
  Pokud je licenční soubor neplatný nebo se instalace licence nezdařila, zobrazí se licence v nové složce s názvem
  Invalid
  . Pokud je soubor platný, bude po zpracování ze schránky automaticky odebrán.
 3. Abyste ověřili správné vložení licence, zkontrolujte, zda je složka schránky prázdná.
 4. Zkontrolujte, zda je soubor SLF v následující složce (výchozí umístění):
  C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config
Soubor SLF můžete zahrnout také jako součást zaváděcího balíčku třetí strany.