Licenční terminologie k produktu
Symantec Endpoint Protection

Je nutné zakoupit licenci, která pokryje každého zavedeného klienta. Jedna licence platí pro všechny klienty bez ohledu na platformu a verzi.
Následující terminologie je platná pro licence produktů společnosti Symantec:
Sériové číslo
Licence obsahuje sériové číslo, které identifikuje vaši licenci a spojuje ji s vaší společností. Sériové číslo lze použít k aktivací vaší licence aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Zavedené
Zavedení se týká koncových počítačů, které jsou chráněny klientským softwarem
Symantec Endpoint Protection
. Například věta „Máme zavedeno 50 stanic“ znamená, že v 50 koncových bodech je nainstalován klientský software.
Aktivovat
Aktivujte licenci aplikace
Symantec Endpoint Protection
, abyste povolili neomezený přístup ke všem funkcím programu. Průvodce aktivací licence použijte k dokončení aktivačního procesu.
Stanice
Stanice zahrnuje jeden koncový počítač, který je chráněn klientským softwarem
Symantec Endpoint Protection
. Licence je zakoupená a platná pro konkrétní počet stanic. „Platný počet stanic“ představuje celkový počet míst, který je zadán ve všech vašich aktivních licencích.
Zkušební licence
Zkušební licence se vztahuje k plně funkční instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection
fungující bezplatně během zkušební doby. Chcete-li pokračovat v používání aplikace
Symantec Endpoint Protection
i po zkušební době, je třeba pro vaši instalaci zakoupit a aktivovat licenci. Při přechodu ze zkušební verze na licencovanou instalaci není třeba software odinstalovat.
Zkušební licenci je třeba získat od prodejce.
Zkušební doba trvá 60 dnů od původní instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Překročené
Licence je překročená, pokud počet zavedených klientů překračuje počet instalací s licencí.
Porozumění požadavkům na licenci je součástí plánování instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection
a poinstalační správy licencí aplikace.