Domény

Po instalaci serveru pro správu obsahuje konzola aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
jednu doménu – Výchozí. Domény představují logické oddělení dat, která jsou nezávislá na infrastruktuře
Symantec Endpoint Protection Manager
. Doména je strukturální kontejner v konzole, který se používá k organizaci a seřazení skupin, klientů, počítačů a zásad. Další domény se nastavují kvůli správě síťových zdrojů.
Primárním účelem domén je, aby mohli poskytovatelé služeb správy vybudovat jednu infrastrukturu
Symantec Endpoint Protection Manager
, která bude obsluhovat více zákazníků.
Domény v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
neodpovídají doménám systému Windows ani jiným síťovým doménám.
Každá doména, kterou přidáte, sdílí stejný server pro správu a databázi a nabízí dodatečnou instanci konzoly. Všechny data každé domény jsou zcela oddělena. Správci určité domény tak nemají možnost prohlížet data v ostatních doménách. Můžete přidávat účty správců tak, aby měla každá doména svého správce. Tito správci mohou zobrazovat a spravovat jen obsah vlastní domény.
Je-li vaše společnost velká a má závody ve více oblastech, můžete potřebovat jediný pohled na informace o správě. Můžete rozdělovat správcovské povinnosti, fyzicky oddělovat citlivá data nebo získat větší flexibilitu v organizaci uživatelů, počítačů a zásad. Jste-li poskytovatelem služeb správy, můžete mít potřebu spravovat několik nezávislých společností nebo poskytovatelů internetových služeb. Abyste těmto požadavkům vyhověli, můžete vytvořit několik domén. Například můžete vytvořit vlastní doménu pro každou zemi, oblast či společnost.
Doména je po přidání prázdná. Je třeba ji nastavit jako aktuální doménu. Poté můžete do této domény přidávat správce, skupiny, klienty, počítače a zásady.
Zásady můžete kopírovat z jedné domény do druhé. Abyste mohli kopírovat zásadu mezi doménami, musíte ji exportovat z původní domény a importovat do cílové domény.
Klienty můžete přesunovat z jedné domény do druhé. Aby bylo možné přesunovat klienty mezi doménami, správce původní domény musí nejprve odstranit klienta ze skupiny klientů. Poté nahraďte soubor nastavení komunikace na klientovi souborem z nové domény.
Doménu můžete zakázat, pokud již není potřebná. Když budete chtít zakázat doménu, ověřte, že není aktuální doménou.