Přidání domény

Vytvořením domény můžete spravovat hierarchii skupin, uživatelů, klientů a zásad v organizaci. Například můžete chtít přidáním domén uspořádat uživatele podle divize.
Můžete použít ID domény pro zotavení po havárii. Pokud dojde k selhání všech serverů pro správu v organizaci, je třeba obnovit server pro správu s použitím stejného ID jako u starého serveru. Staré ID domény můžete zjistit ze souboru sylink.xml u libovolného klienta.
 1. Jak přidat doménu
 2. V konzole klikněte na položku
  Správce
  .
 3. Na stránce
  Správce
  klepněte na položku
  Domény
  .
 4. V části Úlohy klepněte na tlačítko
  Přidat doménu
  .
 5. V dialogovém okně Přidat doménu zadejte název domény a případně název společnosti a kontaktní údaje.
 6. Chcete-li přidat ID domény, klepněte na tlačítko
  Rozšířené
  a zadejte hodnotu do textového pole.
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .