Správa účtů správce

Účty správce lze využít ke správě datových center
Symantec Endpoint Protection Manager
. Správci se přihlašují k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
za účelem změny nastavení zásad, správy skupin, spuštění zpráv a instalace klientského softwaru, jakož i dalších správ zásad.
Výchozí účet je účet správce systému, který poskytuje přístup ke všem funkcím. Rovněž lze přidat více omezených účtů pro správce, kteří provádějí podmnožinu úloh.
Pro malou společnost může stačit jeden správce a jedna doména. U velké společnosti s více umístěními a doménami systému Windows budete pravděpodobně potřebovat více správců, z nichž někteří budou mít více přístupových oprávnění než ostatní. Možná budete potřebovat přidat více domén do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Domény a účty správců a jejich hesla spravujete na stránce
Správce
.
Správa účtu
Úloha
Popis
Určete, zda přidáte více domén
Přidat účty správce
Přidat účty pro správce, kteří potřebují přístup ke konzoli
Symantec Endpoint Protection Manager
.
  1. Přidejte typy účtů správce, které potřebujete, a úroveň přístupových práv.
  2. Vyberte metodu ověření správce při přihlašování k aplikaci
    Symantec Endpoint Protection Manager
    (volitelné). Databáze
    Symantec Endpoint Protection Manager
    dle výchozího nastavení ověřuje přihlašovací údaje správce.
Odblokování a zablokování účtu správce
Ve výchozím nastavení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
zablokuje správce, když uživatel učiní příliš mnoho pokusů přihlášení se k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
pomocí účtu správce. Tato nastavení lze konfigurovat za účelem zvýšení počtu pokusů nebo doby, kdy bude správce zablokován.
Pokud je správce od účtu odhlášen, musí po stanovenou dobu čekat, než se budou moci znovu přihlásit. Během intervalu odhlášení nelze účet odemknout.
Změna nebo resetování hesel
Konfigurace možností přihlášení pro aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
Můžete konfigurovat následující možnosti přihlášení pro každý typ správce: