Účty správce a přístupová práva

Po nainstalování aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
se vytvoří výchozí správce systému,
admin
. Účet správce systému umožňuje správce přístup ke všem funkcím
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Pro snazší řízení bezpečnosti můžete přidat další účty systémového správce, účty správce domény a též omezené účty správce. Správci domény a omezení správci mají přístup k podsadě funkcí
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Potřebné účty zvolíte na základě typů rolí a přístupových oprávnění, které potřebujete v rámci své společnosti. Například velká organizace může využívat tyto typy rolí:
 • Správce, který instaluje server pro správu a instalační balíčky klientů. Po instalaci produktu převezme aktivitu správce mající na starosti operace. Tito správci jsou pravděpodobně správci systému.
 • Správce operací udržuje servery, databáze a instaluje opravy. Máte-li jedinou doménu, správce provozu může být správcem domény s úplným oprávněním spravovat umístění.
 • Správce antiviru, který vytvoří a spravuje zásady ochrany před viry a spywarem a zásady LiveUpdate na klientech. Takový správce je pravděpodobně omezeným správcem.
 • Správce stolních počítačů, který má na starosti zabezpečení a pro klienty vytváří a udržuje zásady brány firewall a zásady prevence narušení. Takový správce je pravděpodobně správcem domény.
 • Správce podpory, který vytváří hlášení a má k zásadám přístup pouze pro čtení. Antivirový správce a správce stolních počítačů čtou hlášení, která rozesílá správce podpory. Správce podpory je s největší pravděpodobností omezeným správcem, kterému jsou udělena práva k hlášením a práva k zásadám.
Role a odpovědnosti správce
Role správce
Odpovědnosti
Správce systému
Správci systému se mohou přihlašovat ke konzole
Symantec Endpoint Protection Manager
s úplným, neomezeným přístupem ke všem funkcím a úlohám.
Správce systému může vytvářet a spravovat další účty systémových správců a účty omezených správců.
Správce systému může provádět tyto úlohy:
 • spravovat všechny domény,
 • spravovat licence,
 • prohlížet a spravovat všechna nastavení konzoly,
 • spravovat databáze a servery pro správu,
Správce
Správci jsou správci domény, kteří mohou prohlížet a spravovat jednu doménu. Správce domény má stejná oprávnění jako systémový správce, avšak pouze pro jednu doménu.
Při výchozím nastavení má správce domény veškerá práva systémového správce pro správu domény, ne však celého webového místa. Oprávnění k webovému místu v rámci jedné domény musíte výslovně přidělit. Správci domény mohou upravit oprávnění k webovému místu jiných správců a omezených správců, nemohou však upravit vlastní oprávnění k webovému místu.
Správce domény může provádět tyto úlohy:
 • Vytvářet a spravovat účty správců a účty omezených správců v rámci jedné domény.
  Správci domény nemohou upravovat svá vlastní práva k umístění. To musí provést správce systému.
 • Spouštět zprávy, spravovat webová místa a obnovovat hesla.
 • Nelze spravovat licence. Licence mohou spravovat pouze správci systému.
Omezený správce
Omezení správci se mohou přihlásit ke konzole
Symantec Endpoint Protection Manager
s omezeným přístupem. Omezení správci standardně nemají žádná přístupová práva. Role systémového správce musí výslovně přiřadit přístupová oprávnění tak, aby umožnila omezenému správci provádět úlohy.
Omezeným správcům nejsou přístupné části uživatelského rozhraní serveru pro správu, pokud omezíte jejich přístupová práva. Například:
 • Omezení správci bez oprávnění vytvářet zprávy nemohou zobrazit stránky
  Domovská stránka
  ,
  Monitory
  nebo
  Zprávy
  .
 • Omezení správci bez oprávnění vytvářet zásady nemohou zobrazit ani upravit zásady. Navíc nemohou zásadu používat, nahrazovat nebo odebírat.