Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

Jako správce systému můžete přidávat další správce systému, správce nebo omezené správce. Jako správce v rámci domény můžete přidat další správce se stejnými nebo méně omezujícími přístupovými právy. Správci mohou přidat omezené správce a nastavit jejich přístupová práva.
 1. Přidání účtu správce
 2. V konzoli klikněte na položku
  Správce
  >
  Správci
  .
 3. V části
  Úlohy
  klikněte na tlačítko
  Přidat správce
  .
 4. V dialogovém okně
  Přidat správce
  na kartě
  Obecné
  zadejte uživatelské jméno a e-mailovou adresu.
 5. Na kartě
  Přístupová práva
  specifikujte typ účtu správce.
  Pokud přidáte účet pro omezeného správce, musíte také stanovit přístupová práva správce. Účty omezených správců, kterým nejsou přidělena žádná oprávnění přístupu, jsou vytvořeny v zakázaném stavu a omezený správce se nebude moci přihlásit k serveru pro správu.
 6. Na kartě
  Ověření
  v části
  Ověřování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
  zadejte heslo, které má správce použít při přihlašování.
  Při přihlášení správce k aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ověří pomocí databáze správnost uživatelského jména a hesla.
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .