Změna hesla účtu správce nebo výchozí databáze

Změna hesla účtu správce
V případě, že zapomenete, ztratíte nebo dojde ke zveřejnění hesla vašeho účtu nebo jiného účtu správce, je třeba ho změnit.
Pro změnu hesel platí tato pravidla:
 • Systémoví správci mohou měnit heslo pro všechny správce.
 • Správci domén mohou měnit heslo pro jiné správce domén a omezené správce ve stejné doméně.
 • Omezení správci mohou změnit pouze vlastní hesla a vlastnosti.
Pokud změníte heslo z důvodu odblokování účtu správce, musí správce vyčkat do vypršení doby zablokování.
Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a jeho délka nesmí přesáhnout 16 znaků. Musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno [a-z], jedno velké písmeno [A-Z], jedno číslo [0-9] a jeden zvláštní znak, jako například ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] @. (verze 14.2 a novější)
 1. V konzoli klikněte na položku
  Správce
  >
  Správci
  .
 2. V části
  Správci
  vyberte účet správce, a klepněte na možnost
  Změnit heslo
  .
  Omezení hesla zobrazíte stisknutím klávesy
  F1
  .
 3. Zadejte jak své heslo, tak nové heslo správce.
Změna hesla výchozí databáze SQL Server Express
Když nakonfigurujete server pro správu a vyberete výchozí databázi (Microsoft SQL Server Express nebo vestavěnou (verze 14.3 MPx a starší), heslo, které zadáte pro výchozí účet správce,
admin
, se stane také heslem k databázi. Pokud změníte výchozí heslo správce, heslo databáze se automaticky nezmění. Heslo databáze můžete změnit tak, že znovu spustíte Průvodce konfigurací serveru pro správu a znovu nastavíte aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. V nabídce
  Start
  systému Windows přejděte na možnost
  Symantec Endpoint Protection Manager
  >
  Průvodce konfigurací serveru pro správu
  .
 2. Klikněte možnost
  Znovu nakonfigurovat server pro správu
  a pak klikněte na tlačítko
  Další
  >
  Další
  .
 3. Klikněte na možnost
  Výchozí databáze serveru SQL Server Express
  >
  Změnit heslo správce databáze
  a zadejte nové heslo.
 4. Postupujte podle pokynů na jednotlivých panelech a dokončete konfiguraci.