Používání ověření RSA SecurID s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager

Chcete-li ověření RSA SecurID používat v prostředí IPv6, musíte na server
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalovat zásobník IPv4 a aktivovat jej.
(Sítě IPv6 jsou podporovány od verze 14.2.)
Konfigurace ověření RSA SecurID za účelem ověření správců aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Chcete-li ověřovat správce používající aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
pomocí ověření RSA SecurID, nejprve je nutné povolit šifrované ověřování nakonfigurováním připojení k serveru platformy RSA Authentication Manager.
 1. Je-li to nutné, nainstalujte server platformy RSA Authentication Manager. Použijte verzi RSA Authentication Manager 8.1.
 2. Na server Symantec Endpoint Protection Manager nainstalujte aplikaci RSA Authentication Agent a správně ji nakonfigurujte, abyste se mohli připojit k serveru RSA. Použijte verzi RSA Authentication Agent 7.x.
 3. Zkontrolujte, zda se server Symantec Endpoint Protection Manager zaregistruje jako platný hostitel na serveru RSA Authentication Manager.
 4. Zajistěte, aby byl soubor
  sdconf.rec
  na serveru platformy RSA Authentication Manager přístupný v síti.
 5. Přiřaďte synchronizovanou kartu nebo hardwarový klíč SecurID k účtu serveru pro správu. Aktivujte přihlašovací jméno na serveru platformy RSA Authentication Manager.
 6. Zajistěte, aby měl správce k dispozici kód PIN RSA nebo heslo.
  Společnost Symantec podporuje následující typy přihlašování RSA:
  • token RSA SecurID (nikoli softwarové tokeny RSA),
  • karta RSA SecurID,
  • inteligentní karta RSA (nikoli čipové karty RSA).
  Chcete-li se přihlásit k serveru pro správu pomocí ověření RSA SecurID jako správce, je třeba použít přihlašovací jméno, token (hardwarový) a kód PIN.
Instalace aplikace RSA Authentication Agent a konfigurace serveru aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
pro použití ověření RSA SecurID
Chcete-li použít ověření RSA SecurID v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
, je nutné nainstalovat aplikaci RSA Authentication Agent na server aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
a nakonfigurovat ji jako klienta s ověřením SecurID.
Instalace aplikace RSA Authentication Agent
 1. Nainstalujte software aplikace RSA Authentication Agent na server Symantec Endpoint Protection Manager. Software můžete nainstalovat spuštěním souboru MSI z instalačního souboru produktu RSA Authentication Agent.
 2. Zkopírujte soubor
  sdconf.rec
  ze serveru platformy RSA Authentication na server aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  V případě starších verzí aplikace RSA Authentication Agent zkopírujte soubory
  nodesecret.rec
  ,
  sdconf.rec
  aagent_nsload.exe
  .
Konfigurace serveru aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
pro použití ověření RSA SecurID
 1. Přihlaste se ke konzoli aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a poté klikněte na položku
  Správce > Servery
  .
 2. Pod položkou
  Servery
  klikněte v části
  Lokální umístění
  na server pro správu.
 3. V části
  Úlohy
  klepněte na položku
  Konfigurovat ověřování SecurID
  .
 4. Na panelu
  Vítá vás průvodce konfigurací ověřování SecurID
  klepněte na tlačítko
  Další
  .
 5. Na panelu
  Kvalifikace
  Průvodci konfigurací ověřování SecurID
  si přečtěte předpoklady a ověřte, že je všechny splňujete.
 6. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 7. Na panelu
  Odeslání souboru RSA
  Průvodci konfigurací ověřování SecurID
  přejděte do složky obsahující soubor
  sdconf.rec
  .
  Rovněž můžete zadat cestu.
 8. Klikněte na tlačítko
  Další
  a poté na tlačítko
  Test
  , čímž konfiguraci otestujete.
 9. V dialogovém okně
  Test
  konfigurace zadejte uživatelské jméno a heslo do systému SecurID a klepněte na tlačítko
  Test
  .
  Nyní se provede úspěšné ověření.
Přidejte správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, kteří používají ověřování RSA SecurID
 1. Na kartě
  Ověření
  klikněte na možnost Ověření RSA SecurID.
  Pokud není tato možnost k dispozici, projděte si pokyny ke konfiguraci.
 2. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Můžete také změnit stávající účet správce, aby používal ověření RSA SecurID, i když tento postup se nedoporučuje, a to především pro výchozí účet správce – správce. Když při úpravě stávajícího uživatele uvedete neplatné informace, obnovení tohoto uživatele je obtížnější.
  Pokud však upravíte stávající účet správce, v dialogovém okně
  Potvrdit změnu
  zadejte heslo, které používáte k přihlášení k aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Když přepínáte mezi metodami ověření, je nutné zadat heslo k účtu správce.