Udělení nebo blokování přístupu ke vzdáleným konzolám
Symantec Endpoint Protection Manager

Ve výchozím nastavení mají všechny konzoly přístup udělen. Správci se k hlavní konzole mohou přihlašovat lokálně nebo vzdáleně z jakéhokoli počítače v síti.
Konzolu pro správu můžete ze vzdáleného připojení zabezpečit povolením nebo zamítnutím přístupu k určitým počítačům.
Můžete chtít udělit nebo zamítnout přístup z následujících typů počítačů nebo uživatelů:
 • Můžete zamítnout přístup komukoli na Internetu. JInak je konzole vystavena internetovým útokům.
 • Musíte zakázat přístup omezeným správcům ke konzolám na jiné síti, než je síť, kterou spravují.
 • Měli byste udělit přístup správcům systému a správcům IT.
 • Měli byste udělit přístup k laboratorním počítačům, jako např. počítačům používaným pro testování.
Kromě globálního udělení nebo odepření přístupu můžete určit také výjimky podle adresy IP. Pokud udělíte přístup všem vzdáleným konzolím, server pro řízení odmítne přístup k výjimkám. Pokud naopak odepřete přístup všem vzdáleným konzolám, automaticky tím udělíte přístup výjimkám. Vytváříte-li výjimku, musí mít zadaný počítač statickou adresu IP. Můžete také vytvořit výjimku pro skupinu počítačů zadáním masky podsítě. Můžete například chtít udělit přístup ve všech oblastech, které spravujete. Je však vhodné odepřít přístup ke konzole, která se nachází ve veřejné oblasti.
 1. Udělení a odepření přístupu ke vzdálené konzole
 2. V konzoli klikněte na položku
  Správce
  a poté na položku
  Servery
  .
 3. V části
  Servery
  vyberte server, u jehož konzoly chcete změnit oprávnění vzdáleného přístupu.
 4. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Upravit vlastnosti serveru
  .
 5. Na kartě
  Obecné
  klepněte na položku
  Udělený přístup
  nebo na položku
  Odepřený přístup
  .
 6. Chcete-li zadat adresy IP počítačů, na něž se přístupová oprávnění této konzoly nevztahují, klepněte na tlačítko
  Přidat
  .
  Z přidaných počítačů se stanou výjimky. Klepnutím na možnost
  Udělený přístup
  vybraným počítačům zamítnete přístup. Klepnutím na možnost
  Zamítnutý přístup
  vybraným počítačům přístup udělíte. Výjimku můžete vytvořit pro jeden počítač nebo pro skupinu počítačů.
 7. V dialogovém okně
  Zamítnout přístup ke konzole
  klepněte na jednu z následujících možností:
  • Jeden počítač
   (chcete-li zadat jeden počítač), zadejte adresu IP.
  • Skupina počítačů
   (chcete-li zadat více počítačů), zadejte jak adresu IP, tak i masku podsítě skupiny.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Počítače jsou nyní zobrazeny v seznamu výjimek. U každé adresy IP a masky je zobrazen stav jejích oprávnění.
  Změníte-li
  udělený přístup
  na
  odepřený přístup
  nebo naopak, změní se také všechny výjimky. Pokud byl u těchto výjimek přístup odepřen, bude nyní povolen.
 9. Chcete-li změnit adresy IP nebo názvy hostitelů těch počítačů, které jsou na seznamu výjimek, klepněte na tlačítko
  Upravit vše
  .
  Zobrazí se
  Editor IP adres
  .
  Editor IP adres
  je textový editor, který vám umožňuje upravovat adresy IP a masky podsítě.
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 11. Po dokončení přidávání výjimek do seznamu nebo upravování seznamu klepněte na tlačítko
  OK
  .