Správa klientských počítačů

Úkony správy klientských počítačů
Úloha
Popis
Kontrola, zda je ve vašich počítačích nainstalován klientský software
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu
Můžete zkontrolovat ikony stavu klienta v konzole pro správu i klientovi samotném. Ikona stavu informuje, zda spolu klient a server komunikují.
Počítač může mít nainstalovaný klientský software, ale být nespravovaným klientem. Nespravovaného klienta nelze spravovat. Můžete však nespravovaného klienta převést na spravovaného.
Nakonfigurujte připojení mezi klientem a serverem.
Po instalaci klientského softwaru se klientské počítače při příštím prezenčním signálu automaticky připojí k serveru pro správu. Můžete změnit způsob komunikace serveru s klientským počítačem.
Můžete řešit jakékoli problémy s připojením.
Ověřte, jestli mají klientské počítače správnou úroveň ochrany.
Úprava ochrany na klientských počítačích
Pokud usoudíte, že klienti nemají dostatečnou úroveň ochrany, můžete upravit nastavení ochrany.
Přesun koncových bodů z jedné skupiny na jinou kvůli úpravě ochrany (volitelné)
Při změně úrovně ochrany klientského počítače ho můžete přesunout do skupiny, která poskytuje více či méně ochrany.
Při zavádění instalačního balíčku klienta určíte skupinu, do které klient patří. Klienta můžete přesunout do jiné skupiny. Pokud je však klient později odstraněn nebo odpojen a poté znovu přidán a připojen, vrátí se do původní skupiny. Pokud chcete uchovat klienta ve skupině, do které byl naposledy přesunut, nakonfigurujte předvolby opětovného připojení. Tato nastavení lze konfigurovat v rámci dialogového okna
Nastavení komunikace
na kartě
Klienti
>
Zásady
.
Rozhodněte se, zda mají mít uživatelé kontrolu nad ochranou počítače (volitelné)
Můžete určit druh řízení ochrany, které mají v klientských počítačích k dispozici uživatelé.
Odstranění klientského softwaru
Symantec Endpoint Protection
z vyřazených počítačů (volitelně)
Pokud vyřadíte klientský počítač z provozu a chcete použít licenci pro jiný počítač, můžete klientský software
Symantec Endpoint Protection
odinstalovat. Pro spravované klienty bez připojení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
odstraní klienty z databáze ve výchozím nastavení po 30 dnech.
Můžete změnit časové období, po jehož uplynutí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
odstraní klienta z databáze. Smazáním klienta také ušetříte místo v databázi.