Sběr informací o uživateli

Uživatele můžete vyzvat, aby o sobě na klientských počítačích napsali informace během procesu instalace klientského softwaru nebo během aktualizací zásad. Můžete shromažďovat informace jako mobilní telefonní čísla, názvy pracovních pozic a e-mailové adresy zaměstnanců. Po shromáždění informací je třeba je uchovávat a aktualizovat ručně.
Poté co poprvé povolíte zobrazení zprávy na klientském počítači a uživatel zadá požadované informace, se zprávu už znovu nezobrazí. Také pokud upravíte některá pole nebo zprávu zakážete a znovu povolíte, klient tuto novou zprávu nezobrazí. Uživatel však může informace upravit kdykoli a server pro správu tyto údaje získá.
 1. Shromáždění uživatelských informací
 2. V konzole klikněte na položku
  Správce
  a poté na položku
  Instalovat balíčky
  .
 3. Na panelu
  Instalovat balíky
  kliknět ena
  Klientem instalované balíky
  .
 4. V části
  Úlohy
  klepněte na položku
  Nastavit soubor uživatelských informací
  .
 5. V dialogovém okně
  Nastavit soubor uživatelských informací
  vyberte možnost
  Sesbírat uživatelské informace
  .
 6. Do pole
  Místní zpráva
  zadejte zprávu, která se zobrazí uživatelům při výzvě k poskytnutí informací.
 7. Chcete-li, aby měl uživatel možnost odložit sběr informací o uživateli, vyberte položku
  Povolit možnost Upozornit později
  a nastavte čas v minutách.
 8. V části
  Vyberte pole, která se zobrazí uživateli k poskytnutí vstupu
  vyberte typ informací, které se mají shromažďovat, a klepněte na tlačítko
  Přidat
  .
  Můžete vybrat jedno nebo více polí současně při přidržení klávesy Shift nebo Ctrl.
 9. Ve sloupci Volitelné označte zaškrtávací políčko u polí, které chcete definovat jako volitelné při vyplňování.
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .