Konfigurace klienta pro rozpoznávání nespravovaných zařízení

Neoprávněná zařízení se mohou k síti připojovat mnoha způsoby, jako je fyzický přístup v konferenční místnosti nebo neoprávněné bezdrátové přístupové body. Abyste mohli na každém místě vyžadovat dodržování zásad, musíte být schopni rychle zjistit přítomnost nových zařízení v síti. Je třeba zjistit, zda jsou zařízení bezpečná. Kteréhokoli klienta můžete povolit jako nespravovaný detektor pro detekci neznámých zařízení. Neznámá zařízení jsou nespravovaná zařízení, na nichž neběží klientský software
Symantec Endpoint Protection
. Pokud je nespravovaným zařízením počítač, můžete na něj instalovat klientský software
Symantec Endpoint Protection
.
Když se zařízení spustí, jeho operační systém odešle následující komunikaci na síť, aby ostatní počítače uvědomil o jeho přítomnosti:
 • Komunikace protokolu ARP (Address Resolution Protocol) (ICMPv4)
 • Komunikace protokolu NDP (Neighbor Discovery Protocol) (ICMPv6)
  Protokol ICMPv6 je podporován od verze 14.2.
Klient povolený jako nespravovaný detektor tato paketová data shromažďuje a odesílá je na server pro správu. Server pro správu z paketu získá adresu MAC a adresu IP zařízení. Server tuto adresu porovná se seznamem existujících adres MAC a IP v databázi serveru. Pokud server odpovídající adresu nemůže najít, zaznamená zařízení jako nové. Poté se můžete rozhodnout, zda je zařízení bezpečné. Jelikož klient pouze přenáší informace, nevyžaduje dodatečné zdroje.
Nespravovaný detektor lze nakonfigurovat tak, aby ignoroval určitá zařízení, jako například tiskárna. Lze také nastavit upozornění e-mailem pro případy, kdy nespravovaný detektor zjistí neznámé zařízení.
Klienta nakonfigurujete jako nespravovaný detektor provedením tohoto postupu:
Od verze 14.3 RU1 je povolení klienta se systémem Linux jako nespravovaného detektoru zastaralé.
Postup konfigurace nespravovaného detektoru:
 1. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 2. V části
  Klienti
  vyberte skupinu obsahující klienta, kterého chcete povolit jako nespravovaného detektora.
 3. Na kartě
  Klienti
  klepněte pravým tlačítkem myši na klienta, který má být nespravovaným detektorem, a klepněte na možnost
  Povolit jako nespravovaný detektor
  .
 4. Chcete-li vyloučit jedno nebo více zařízení ze zjišťování nespravovaným detektorem, klepněte na položku
  Konfigurovat nespravovaný detektor
  .
 5. V dialogovém okně
  Výjimky nespravovaného detektoru pro
  název klienta
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 6. V dialogovém okně
  Přidat výjimku nespravovaného detektoru
  klepněte na jednu z následujících možností:
  • Vyloučit zjištění rozsahu adres IP
   a zadejte rozmezí adres IP pro několik zařízení.
  • Vyloučit zjištění adresy MAC
   a zadejte adresu MAC zařízení.
 7. Klikněte na možnost
  OK
  >
  OK
  .
 8. Chcete-li zobrazit seznam neautorizovaných zařízení, která zjistí klient, klikněte v konzoli na možnost
  Domů
  .
 9. Na
  Domovské stránce
  v části
  Stav zabezpečení
  klepněte na možnost
  Další podrobnosti
  .
 10. V dialogovém okně
  Podrobnosti výpisu stavu zabezpečení
  přejděte na tabulku
  Neznámá selhání zařízení
  .
 11. Zavřete dialogové okno.
Pokud chcete vidět, zda byly zjištěni nespravovaní klienti:
 1. Přejděte na stránku
  Domů
  a v oblasti
  Stav zabezpečení
  klikněte na možnost
  Zobrazit podrobnosti
  .
 2. Po zobrazení okna
  Podrobnosti výpisu stavu zabezpečení
  klikněte na možnost
  Selhání neznámých zařízení
  .
  Celkový počet detekovaných neznámých zařízení
  zobrazuje počet nespravovaných zařízení. To zahrnuje přístupové body, směrovače, přepínače a další zařízení kromě počítačů.
 3. Pokud chcete odfiltrovat irelevantní zařízení, otevřete stránku
  Klienti
  a klikněte pravým tlačítkem na nespravovaný detektor.
 4. Klikněte na možnost
  Konfigurovat nespravovaný detektor
  a přidejte adresu IP nebo Mac zařízení, která chcete filtrovat.