Zabránění a povolení uživatelům měnit uživatelské rozhraní klienta

Co mohou uživatelé v uživatelském rozhraní klienta měnit?
Vy jako správce nastavujete úroveň uživatelské kontroly a určujete, zda může uživatel provádět změny v klientovi. Například můžete zabránit uživateli v otevření uživatelského rozhraní klienta nebo ikony oznamovací oblasti. Funkce uživatelského rozhraní, které spravujete pro uživatele, se označují jako spravovaná nastavení. Uživatelé nemají přístup ke všem funkcím klienta, například k ochraně heslem.
Jak lze konfigurovat nastavení uživatelského rozhraní?
Pokud provedete některý z následujících úkolů, můžete konfigurovat nastavení uživatelského rozhraní na klientovi:
 • Nastavte úroveň uživatelského řízení klienta na serverové řízení.
 • Nastavte úroveň uživatelského řízení klienta na smíšené řízení a nadřazenou funkci na kartě
  Nastavení řízení klienta/serveru
  na možnost
  Server
  .
  Můžete například nastavit možnost
  Zobrazit/skrýt ikonu
  na hlavním panelu na možnost
  Klient
  . Ikona na hlavním panelu bude zobrazovat v klientském počítači a uživatel bude moci rozhodnout, zda ji chce skrýt nebo zobrazit. Nastavíte-li možnost
  Zobrazit/skrýt ikonu na hlavním panelu
  na možnost
  Server
  , volíte zobrazení či skrytí ikony v klientském počítači vy.
Většina z těchto nastaveních platí pouze pro klienty systému Windows. Je možné konfigurovat několik možností na klientovi systému Mac pouze v řízení serveru.
 1. Chcete-li nakonfigurovat nastavení uživatelského rozhraní ve smíšeném řízení, klikněte na kartu
  Klienti > Zásady
  .
 2. V dialogovém okně
  Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta pro
  název umístění
  klikněte na možnost
  Vlastní
  vedle položky
  Smíšené řízení
  .
 3. V dialogovém okně
  Nastavení uživatelského rozhraní klienta se smíšenou kontrolou
  na kartě
  Nastavení řízení klienta/serveru
  proveďte jednu z následujících akcí:
  • Uzamkněte možnost, chcete-li ji konfigurovat pouze prostřednictvím serveru. U možností, které chcete uzamknout, klepněte na možnost
   Server
   .
   Nastavení ochrany před viry a spywarem, pro které zde zvolíte možnost Server, potlačí nastavení v klientském počítači.
  • Odemkněte možnost, chcete-li, aby ji mohl konfigurovat uživatel. U možností, které chcete odemknout, klepněte na možnost
   Klient
   . Klient bude standardně vybrán pro všechna nastavení, kromě nastavení ochrany před viry a spywarem.
 4. Chcete-li konfigurovat některé možnosti, pro které jste nastavili možnost
  Server
  , klikněte na položku
  Nastavení uživatelského rozhraní klienta
  :
  Chcete-li získat informace o tom, jak lze prostřednictvím konzole konfigurovat zbývající možnosti, pro které jste nastavili možnost
  Server
  , klikněte na položku
  Nápověda
  . Chcete-li například povolit nastavení brány firewall, nakonfigurujte tuto možnost v zásadách brány firewall.
 5. Na kartě
  Nastavení uživatelského rozhraní klienta
  zaškrtněte možnosti, které mají být v klientském počítači dostupné.
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Chcete-li nakonfigurovat nastavení uživatelského rozhraní v serverovém řízení, změňte úroveň uživatelského řízení na serverové řízení.
 9. V dialogovém okně
  Nastavení uživatelského rozhraní klienta
  zaškrtněte možnosti, které se mají v klientovi objevit.
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 11. Klikněte na tlačítko
  OK
  .