Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

V klientských počítačích můžete kdykoliv ručně spouštět příkazy, například spuštění nebo zrušení prověřování. U spravovaných klientů mají příkazy, které spustíte ze serveru pro správu, přednost před příkazy spuštěnými uživatelem. Pořadí zpracování příkazů v klientském počítači se příkaz od příkazu liší. Příkazy se bez ohledu na to, odkud jsou spuštěny, zpracovávají stejným způsobem.
Tyto příkazy lze spouštět z následujících umístění:
Po zahájení můžete prověřování také okamžitě zrušit.
 1. Chcete-li spustit příkazy v klientském počítači ze stránky
  Klienti,
  , klikněte v konzoli na možnost
  Klienti
  .
 2. Proveďte jednu z následujících akcí pro skupiny nebo počítače:
  • V levém podokně klikněte pravým tlačítkem na skupinu a potom klikněte na položku
   Spustit příkaz na skupinu >
   příkaz
   .
  • Klikněte na kartě
   Klienti
   pravým tlačítkem na počítače a potom klikněte na položku
   Spustit příkaz v počítačích >
   příkaz
   .
 3. Ve zprávě, která se zobrazí, klikněte na tlačítko
  Ano
  .
 4. Chcete-li spustit příkaz z protokolu Stav počítače, klikněte na tlačítko
  Monitory
  >
  Protokoly
  > typ protokolu
  Stav počítače
  a potom klikněte na tlačítko
  Zobrazit protokol
  .
 5. V seznamu
  Příkaz
  vyberte příkaz, vyberte počítače a potom klikněte na možnost
  Spustit
  .
  Probíhající naplánované prověřování nebo prověřování, které jste spustili můžete zrušit kliknutím na tlačítko
  Zrušit všechna prověřování
  v seznamu příkazů.
 6. Klepněte na položku
  Monitory
  .
 7. Na kartě
  Stav příkazu
  vyberte ze seznamu příkaz a klepněte na tlačítko
  Podrobnosti
  .
  Probíhající prověřování můžete rovněž zrušit kliknutím na ikonu
  Zrušit prověřování
  ve sloupci
  Příkaz
  příkazu k prověřování.