Hledání informací o klientských počítačích

Chcete-li provádět informovaná rozhodnutí o bezpečnosti sítě, můžete vyhledávat informace o klientech, klientských počítačích a uživatelích.
Například můžete zjistit, na kterých počítačích ve skupině Prodej běží nejnovější operační systém. Můžete také zjistit, do kterých klientských počítačů ve skupině Finance je třeba nainstalovat nejnovější virové definice.
Chcete-li prohledávat informace o uživatelích, je třeba je shromáždit během instalace klientského softwaru nebo později. Informace o uživateli se také zobrazují na kartě Obecné a Informace o uživateli v dialogovém okně klienta Upravit vlastnosti.
 1. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 2. V nabídce
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Hledat v klientech
  .
 3. V dialogovém okně
  Hledat v klientech
  klikněte v rozevíracím seznamu
  Najít
  na možnost
  Počítače
  nebo
  Uživatelé
  .
 4. Kliknutím na možnost
  Procházet
  vyberete jinou než výchozí skupinu. Kliknutím vyberte skupinu a klikněte na tlačítko
  OK
  .
 5. V části
  Kritéria hledání
  klikněte na rozevírací seznam
  Pole vyhledávání
  a vyberte kritérium, podle kterého chcete vyhledávat.
  Chcete-li vyhledat klienty Embedded, můžete vyhledávat podle typu používaných filtrů zápisu. Klikněte na položku
  Rozšířený filtr zápisu
  ,
  Souborový filtr zápisu
  nebo
  Sjednocený filtr zápisu
  a zvolte, zda chcete vyhledávat filtry podle toho, zda jsou nainstalovány, povoleny nebo obojí. Můžete rovněž vyhledat klienty menší velikosti. Klikněte na možnost
  Typ instalace
  a nastavte vyhledávání podle hodnoty
  Menší velikost
  .
 6. Klikněte na rozevírací seznam
  Operátor porovnání
  a vyberte operátor porovnání.
  V kritériích hledání lze použít standardní booleovské operátory. Další informace o možnostech zobrazíte kliknutím na položku
  Nápověda
  .
 7. V buňce
  Hodnota
  zadejte řetězec hledání.
 8. Klikněte na tlačítko
  Hledat
  .
  Výsledky můžete exportovat do textového souboru.
 9. Klikněte na tlačítko
  Zavřít
  .
Data obsažená v dotazu můžete exportovat do textového souboru.