Správa skupin klientů

V produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
fungují skupiny jako kontejnery pro koncové body se spuštěným klientským softwarem. Těmito koncovými body mohou být počítače nebo uživatelé. Uspořádáte klienty s podobnými bezpečnostními požadavky do skupin, a zjednodušíte tak správu bezpečnosti sítě.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
obsahuje tyto výchozí skupiny:
 • Skupina
  Moje společnost
  je skupinou nejvyšší úrovně neboli nadřazenou skupinou. Obsahuje dvourozměrný strom podřízených skupin.
 • Výchozí skupina
  je podskupinou skupiny
  Moje společnost
  . Klienti jsou nejprve přiřazeni k 
  Výchozí skupině
  , když se poprvé registrují do aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , pokud nepatří k předdefinované skupině. V rámci
  výchozí skupiny
  nelze vytvářet podskupiny.
Výchozí skupiny nelze přejmenovat ani odstranit.
Pokud přejmenujete položku
Moje společnost
v cloudové konzoli, název skupiny se v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
nezmění.
Akce správy skupin
Úloha
Popis
Přidání skupin
Import stávajících skupin
Pokud vaše organizace již má strukturu skupin, můžete skupiny importovat jako organizační jednotky.
Importované organizační jednotky nemůžete spravovat stejně jako skupiny, které jste vytvořili v produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Zakázání přejímání nastavení pro podskupiny
Podskupiny standardně přejímají nastavení zabezpečení z nadřízené skupiny. Toto přejímání můžete zakázat.
Vytvoření umístění v rámci skupin
Klienty můžete nastavit tak, aby automaticky přepínali různé zásady zabezpečení při fyzických změnách umístění klientů.
Některá bezpečnostní nastavení jsou specifická pro skupinu a některá nastavení jsou specifická pro umístění. Můžete přizpůsobit jakákoli nastavení podle umístění.
Správa bezpečnostních zásad pro skupiny
Můžete vytvořit bezpečnostní zásady podle potřeb každé skupiny. Potom můžete různým skupinám nebo umístěním přiřadit různé zásady.
Provádění správy skupin
Podle potřeby můžete přesunovat skupiny pro usnadnění správy a přesunovat klienty mezi skupinami. Také můžete blokovat klienty, aby nebyli přidáni do určité skupiny.