Přidání skupiny

Po definování struktury skupin pro vaši organizaci můžete přidat skupiny.
Popisy skupin mohou obsahovat až 1 024 znaků. Názvy skupin nesmí obsahovat následující znaky:
” / \ * ? < > | :
Popisy skupin nejsou omezeny.
Skupiny nelze přidávat do výchozí skupiny.
 1. Přidání skupiny
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. V části
  Klienti
  vyberte skupinu, do které chcete přidat novou podskupinu.
 4. Na kartě
  Klienti
  v části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Přidat skupinu
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidat skupinu pro
  název skupiny
  zadejte název skupiny a její popis.
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .