Jak je možné strukturovat skupiny

Můžete vytvořit vícenásobné skupiny a podskupiny tak, aby se shodovaly s organizační strukturou firmy. Strukturu skupin můžete založit na funkčnosti, roli, geografii nebo kombinací kritérií.
Kritéria pro vytváření skupin
Kritérium
Popis
Funkce
Můžete vytvořit skupiny založené na typech počítačů, které chcete spravovat, jako jsou notebooky, stolní počítače a servery. Případně můžete vytvořit více skupin, které jsou založeny na typu použití. Můžete například vytvořit dálkovou skupinu pro klienty, jejichž uživatelé cestují, a skupinu místní pro počítače, které zůstávají v kanceláři.
Role
Můžete vytvořit skupiny pro role oddělení, například prodej, technické, finanční a marketingové oddělení.
Geografie
Můžete vytvořit skupiny založené na kancelářích, městech, státech, regionech nebo zemích, ve kterých jsou umístěny počítače.
Kombinace
Můžete vytvořit skupiny založené na kombinacích kritérií. Například můžete využít funkci a roli.
Můžete přidávat nadřazenou skupinu podle role a podřazené podskupiny podle funkce jako v tomto scénáři:
  • Prodejní oddělení s podskupinami přenosné počítače, stolní počítače a servery.
  • Technické oddělení s podskupinami přenosné počítače, stolní počítače a servery.
Po organizaci klientských počítačů do skupin můžete použít na danou skupinu příslušné zabezpečení.
Předpokládejme například, že má společnost oddělení telemarketingu a účetnictví. Tato oddělení mají personál v kancelářích společnosti v New Yorku, Londýně a Frankfurtu. Všechny počítače v obou odděleních byly přiřazeny do stejné skupiny, aby dostávaly aktualizace definic virů a bezpečnostních rizik ze stejného zdroje. Oddělení IT ale hlásí, že oddělení telemarketingu je vůči rizikům více zranitelné než účetnictví. V důsledku toho správce systému vytvoří samostatné skupiny telemarketing a účetnictví. Klienti oddělení telemarketing sdílejí nastavení konfigurace, které přísně omezují, jak mohou uživatelé zasahovat do své ochrany před viry a bezpečnostními riziky.