Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP

Pokud vaše spolenost ke správě skupin používá službu Active Directory nebo server LDAP server, můžete do produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
importovat strukturu skupiny. Pak můžete spravovat skupiny a počítače z konzoly pro správu.
Import stávajících skupin a počítačů zobrazí seznam úkolů, které byste měli provést, abyste mohli importovat strukturu skupiny před její správou.
Import stávajících skupin a počítačů
Krok
Popis
Krok 1: Připojte aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
k adresářovému serveru společnosti.
Symantec Endpoint Protection Manager
můžete připojit ke službě Active Directory nebo serveru kompatibilnímu s LDAP. Po přidání serveru je možné povolit synchronizaci.
Krok 2: Importujte buď celé organizační jednotky nebo kontejnery
Strukturu stávající skupiny můžete importovat z Active Directory nebo LDAP do
Symantec Endpoint Protection Manager
. Také můžete zkopírovat jednotlivé účty z importované struktury skupiny do stávající struktury skupiny
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Pro
Symantec Endpoint Protection
12.1.x, pokud chcete používat strukturu skupiny
Symantec Endpoint Protection Manager
a ne adresářový server, importujte individuální účty.
Krok 3: Ponechte importované počítače nebo uživatelské účty ve vlastní skupině nebo zkopírujte importované účty do existujících skupin.
Po importu organizačních jednotek můžete provést následující akce:
  • Udržet importované organizační jednotky nebo účty ve vlastních skupinách. Jakmile importujete organizační jednotky nebo jednotlivé účty, přiřadíte zásady organizační jednotce nebo skupině.
  • Kopírujte importované účty do stávajících skupin
    Symantec Endpoint Protection Manager
    . Kopírované účty postupují podle zásad skupiny produktu
    Symantec Endpoint Protection Manager
    , ne podle zásad iportované organizační jednotky.
Krok 4: Změňte způsob ověření pro účty správců (volitelné).
U účtů správců, které jste přidali v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
, změňte způsob ověřování tak, aby bylo používáno ověřování adresářového serveru namísto ověřování aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Účty správců můžete použít k ověřování importovaných účtů. Jakmile se správce přihlásí k
Symantec Endpoint Protection Manager
,, server pro správu získá uživatelské jméno z databáze a heslo z adresářového serveru.