Změna výchozího umístění

Pokud je aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
instalována poprvé, existuje pouze jedno umístění – Výchozí. V tom okamžiku je výchozím umístěním všech skupin umístění Výchozí. Každá skupina musí mít výchozí umístění. Když vytvoříte novou skupinu, konzola aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
automaticky použije jako výchozí umístění Výchozí.
Jako výchozí umístění skupiny můžete po přidání dalších umístění určit jiné umístění. Můžete si jako výchozí umístění vybrat umístění Doma nebo Cesta.
Výchozí umístění skupiny se použije v některém z následujících případů:
 • Pokud jedno z více umístění odpovídá kritériím umístění a poslední umístění jim neodpovídá.
 • Pokud používáte sledování umístění a žádná umístění neodpovídají kritériím.
 • Pokud je umístění přejmenováno nebo změněno v zásadě. Klient se po obdržení nové zásady navrátí k výchozímu umístění.
 1. Změna výchozího umístění
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. Na stránce
  Klienti
  klikněte v části
  Klienti
  na skupinu, které chcete přiřadit jiné výchozí umístění.
 4. Na kartě
  Zásady
  zrušte zaškrtnutí políčka
  Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „
  název skupiny
  .
 5. V části
  Úlohy
  klikněte na tlačítko
  Správa umístění
  .
 6. V dialogovém okně
  Správa umístění
  vyberte to umístění v části
  Umístění
  , které chcete nastavit jako výchozí.
 7. V části
  Popis
  zaškrtněte možnost
  Nastavit toto umístění jako výchozí v případě konfliktu
  .
  Výchozí umístění bude výchozím, dokud skupině nepřiřadíte jiné výchozí umístění.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .