Konfigurace nastavení komunikace pro umístění

Ve výchozím nastavení nastavíte komunikaci mezi serverem pro správu a klientem na úrovni skupiny. Tato nastavení však můžete konfigurovat pro každé umístění ve skupině. Například můžete použít samostatný server pro správu pro umístění, kde se klientské počítače přihlašují k síti VPN. Můžete minimalizovat počet klientů připojených k serveru pro správu najednou tím, že pro každé umístění určíte jiný prezenční signál.
Pro umístění lze konfigurovat tato nastavení komunikace:
 • Režim řízení, ve kterém je klient spuštěn.
 • Seznam serverů pro správu, které klienti používají.
 • Režim stahování, ve kterém je klient spuštěn.
 • Zda se má vytvořit seznam všech aplikací spouštěných v klientech a odeslat na server pro správu.
 • Interval prezenčního signálu, který klientské počítače používají ke stahování.
 • Zda má server pro správu stahovat obsah z výchozího serveru pro správu nebo z poskytovatele aktualizací skupiny.
V klientech Mac lze konfigurovat jen některá z těchto nastavení.
 1. Konfigurace nastavení komunikace pro umístění
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. Na stránce
  Klienti
  vyberte skupinu.
 4. Na kartě
  Zásady
  v části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  rozbalte u umístění položku
  Nastavení specifická pro umístění
  .
 5. Napravo od možnosti
  Nastavení komunikace
  klikněte na možnost
  Úlohy
  a potom zrušte zaškrtnutí možnosti
  Použití nastavení komunikace skupiny
  .
 6. Klepněte znovu na možnost
  Úlohy
  a potom klepněte na položku
  Upravit nastavení
  .
 7. V dialogovém okně
  Nastavení komunikace pro
  název umístění
  můžete upravit nastavení výhradně pro určené umístění.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .