Povolení sledování umístění pro klienta

Chcete-li zadat zásady, které jsou přiřazeny ke kvótě klienta na umístění připojení klienta, můžete povolit sledování umístění klienta.
Pokud zaškrtnete možnost
Zapamatovat si poslední umístění
, má klient přiřazeny zásady z posledního použitého umístění, když se připojí k síti. Je-li sledování umístění povoleno, pak se po několika sekundách klient automaticky přepne do odpovídajícího umístění. Zásada spojená s konkrétním umístěním určí klientovo síťové připojení. Je-li sledování umístění zakázáno, může klient ručně přepínat mezi libovolnými umístěními, i když je pro klienta nastaveno ovládání serveru. Je-li povoleno umístění pro karanténu, může klient po několika sekundách přepnout na zásadu karantény.
Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti
Zapamatovat si poslední umístění
, má klient přiřazeny zásady z výchozího umístění, když se připojí k síti. Klient se nemůže připojit k naposledy použitému umístění. Je-li sledování umístění povoleno, pak se po několika sekundách klient automaticky přepne do odpovídajícího umístění. Zásada spojená s konkrétním umístěním určí klientovo síťové připojení. Je-li sledování umístění zakázáno, může uživatel ručně přepínat mezi libovolnými umístěními, i když je pro klienta nastaveno ovládání serveru. Je-li povoleno umístění pro karanténu, může klient po několika sekundách přepnout na zásadu karantény.
 1. Chcete-li povolit sledování umístění pro klienta
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. Na stránce
  Klienti
  v části
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete implementovat automatické přepínání umístění.
 4. Na kartě
  Zásady
  zrušte zaškrtnutí políčka
  Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „
  název skupiny
  .
 5. Na kartě
  Zásady a nastavení nezávislá na umístění
  klikněte na položku
  Obecná nastavení
  .
 6. V dialogovém okně
  Obecná nastavení
  na kartě
  Obecná nastavení
  v části
  Nastavení umístění
  zaškrtněte položku
  Zapamatovat poslední umístění
  .
  Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Klient je na začátku přiřazen k zásadě spojené s umístěním, z něhož se naposledy připojil k síti.
 7. Zaškrtněte políčko
  Povolit sledování umístění
  .
  Ve výchozím nastavení je sledování umístění povoleno. Klient je automaticky přiřazen k zásadě spojené s umístěním, z něhož se uživatel pokouší připojit k síti.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .