Nastavení podmínek Scénáře jedna sledování umístění

Pokud máte vzdálené klienty, je v nejjednodušším případě běžnou praxí použít skupinu Moje společnost a tři umístění. Toto je Scénář jedna.
V rámci správy zabezpečení klientů v tomto scénáři můžete pod skupinou Moje společnost vytvořit k použití tyto lokace:
 • Kancelářští klienti, kteří se přihlašují v kanceláři.
 • Vzdálení klienti, kteří se přihlašují k podnikové síti vzdáleně přes VPN.
 • Vzdálení klienti, kteří se přihlašují k internetu vzdáleně, ale ne přes VPN.
Jelikož je vzdálené umístění bez připojení k síti VPN nejméně bezpečné, je chráněno nejpřísnějšími zásadami. Je vhodné toto umístění vždy nastavit jako výchozí umístění.
Pokud vypnete dědění skupiny Moje společnost a potom přidáváte skupiny, nezdědí přidané skupiny umístění, která jste nastavili pro skupinu Moje společnost.
Pro Scénář jedna jsou nejvhodnější tyto návrhy.
 1. Chcete-li nastavit umístění kanceláře pro klienty umístěné v kanceláři, vyberte na stránce
  Klienti
  skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.
 2. Na kartě
  Zásady
  v části
  Úlohy
  klikněte na tlačítko
  Přidat umístění
  .
 3. V
  Průvodci přidáváním umístění
  klikněte na tlačítko
  Další
  .
 4. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 5. Ze seznamu vyberte položku
  Klient se smí připojit k serveru pro správu
  , a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  a poté na tlačítko
  OK
  .
 7. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Spravovat umístění
  a vyberte umístění, které jste vytvořili.
 8. Klikněte na tlačítko
  Přidat
  , a potom zvolte položku
  Kritéria se vztahem AND
  .
 9. V dialogu
  Určit kritéria umístění
  vyberte ze seznamu
  Typ
  položku
  Typ připojení k síti
  .
 10. Klikněte na položku
  Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže
  .
 11. Ze seznamu dole vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klikněte na tlačítko
  OK
  .
 12. Kliknutím na tlačítko
  OK
  ukončíte dialog
  Správa umístění
  .
 13. Chcete-li nastavit vzdálené umístění pro klienty, kteří se přihlašují pomocí sítě VPN, vyberte na stránce
  Klienti
  skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.
 14. Na kartě
  Zásady
  v části
  Úlohy
  klikněte na tlačítko
  Přidat umístění
  .
 15. V
  Průvodci přidáváním umístění
  klikněte na tlačítko
  Další
  .
 16. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 17. V seznamu vyberte položku
  Typ připojení k síti
  .
 18. Ze seznamu
  Typ připojení
  vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klepněte na tlačítko
  Další
  .
 19. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
 20. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 21. Chcete-li nastavit vzdálené umístění pro klienty, kteří se nepřihlašují pomocí sítě VPN, vyberte na stránce
  Klienti
  skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.
 22. Na kartě
  Zásady
  v části
  Úlohy
  klikněte na tlačítko
  Přidat umístění
  .
 23. V
  Průvodci přidáváním umístění
  klikněte na tlačítko
  Další
  .
 24. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 25. V seznamu ponechte možnost
  Žádná specifická podmínka
  , a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Použitím tohoto nastavení se tyto zásady umístění, které jsou nejpřísnější a nejzabezpečenější, použijí jako výchozí zásady umístění.
 26. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  a poté na tlačítko
  OK
  .