Nastavení podmínek Scénáře dva sledování umístění

Ve Scénáři dva použijete dvě stejná umístění, jak je dáno ve Scénáři jedna a dvě kancelářská umístění, celkem budou tedy čtyři.
Přidejte následující kancelářská umístění:
 • Klienti v kanceláři, kteří se přihlašují přes připojení Ethernet.
 • Klienti v kanceláři, kteří se přihlašují přes bezdrátové připojení.
Ponechat všechny klienty pod výchozím režimem řízení serveru správu zjednoduší. Jestli chcete jednotlivou kontrolu nad tím, co uživatelé mohou a nemohou dělat, může zkušený správce použít smíšené řízení. Nastavení smíšeného řízení dávají koncovému uživateli jistou kontrolu nad nastaveními zabezpečení, pokud je to ale nutné, můžete jejich změny přepsat. Řízení klienta dovoluje uživatelům širší záběr v tom, co mohou dělat, a tak představuje větší riziko pro zabezpečení sítě.
Společnost Symantec doporučuje, abyste řízení klienta používali jen v následujících situacích:
 • Pokud vaši uživatelé mají povědomí o počítačové bezpečnosti.
 • Pokud máte závažný důvod ho použít.
V kanceláři můžete mít klienty, kteří používají připojení Ethernet, a jiné, kteří zase používají bezdrátové připojení. Z toho důvodu nastavíte poslední podmínku v postupu pro bezdrátové klienty v kanceláři. Tato podmínka vám umožní vytvořit pravidlo zásady brány firewall pro umístění se sítí Ethernet, které zablokuje všechen bezdrátový provoz, pokud se používají zároveň oba druhy připojení.
Nastavit kancelářské umístění pro klienty, kteří se přihlašují přes síť Ethernet
 1. Na stránce
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.
 2. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Přidat umístění
  .
 3. V
  Průvodci přidáváním umístění
  klikněte na tlačítko
  Další
  .
 4. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 5. Ze seznamu vyberte položku
  Klient se smí připojit k serveru pro správu
  , a potom klepněte na tlačítko
  Další
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Spravovat umístění
  a vyberte umístění, které jste vytvořili.
 9. Vedle položky
  Přepnout na toto umístění když
  klepněte na tlačítko
  Přidat
  a vyberte
  Kritéria se vztahem AND
  .
 10. V dialogu
  Určit kritéria umístění
  vyberte ze seznamu
  Typ
  položku
  Typ připojení k síti
  .
 11. Klikněte na položku
  Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže
  .
 12. Ze seznamu dole vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klikněte na tlačítko
  OK
  .
 13. Klepněte na tlačítko
  Přidat
  , a potom zvolte položku
  Kritéria se vztahem AND
  .
 14. V dialogu
  Určit kritéria umístění
  vyberte ze seznamu
  Typ
  položku
  Typ připojení k síti
  .
 15. Klepněte na položku
  Jestliže klientský počítač používá síťové připojení uvedené níže
  .
 16. V seznamu dole vyberte položku
  Ethernet
  , a potom klepněte na položku
  OK
  .
 17. Klepnutím na tlačítko
  OK
  ukončíte dialog Správa umístění.
Jak nastavit kancelářské umístění pro klienty, kteří se přihlašují přes bezdrátové připojení
 1. Na stránce
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.
 2. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Přidat umístění
  .
 3. V
  Průvodci přidáváním umístění
  klikněte na tlačítko
  Další
  .
 4. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 5. Ze seznamu vyberte položku
  Klient se smí připojit k serveru pro správu
  , a potom klepněte na tlačítko
  Další
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. V části Úlohy klepněte na tlačítko
  Správa umístění
  a vyberte umístění, které jste vytvořili.
 9. Vedle položky Přepnout na toto umístění když klepněte na tlačítko
  Přidat
  a poté na položku
  Kritéria se vztahem AND
  .
 10. V dialogu
  Určit kritéria umístění
  vyberte ze seznamu
  Typ
  položku
  Typ připojení k síti
  .
 11. Klikněte na položku
  Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže
  .
 12. Ze seznamu dole vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klikněte na tlačítko
  OK
  .
 13. Klikněte na tlačítko
  Přidat
  , a potom zvolte položku
  Kritéria se vztahem AND
  .
 14. V dialogu
  Určit kritéria umístění
  vyberte ze seznamu
  Typ
  položku
  Typ připojení k síti
  .
 15. Klikněte na položku
  Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže
  .
 16. V seznamu dole vyberte položku
  Ethernet
  , a potom klepněte na položku
  OK
  .
 17. Klikněte na tlačítko
  Přidat
  , a potom zvolte položku
  Kritéria se vztahem AND
  .
 18. V dialogu
  Určit kritéria umístění
  vyberte ze seznamu
  Typ
  položku
  Typ připojení k síti
  .
 19. Klepněte na položku
  Jestliže klientský počítač používá síťové připojení uvedené níže
  .
 20. V seznamu dole vyberte položku
  Bezdrátová síť
  , a potom klepněte na položku
  OK
  .
 21. Kliknutím na tlačítko
  OK
  ukončíte dialog
  Správa umístění
  .