Správa souborů umístěných do karantény v počítači

Soubory umístěné do karantény
Podle výchozího nastavení se aplikace
Symantec Endpoint Protection
pokusí po zjištění infikovaného souboru přítomný virus odstranit. Pokud soubor nelze vyčistit, aplikace ho umístí do karantény v počítači. Když klient umístí infikovaný soubor do karantény, zašifruje jej. K zašifrovanému souboru v karanténě nemáte přístup. Soubor v karanténě nemůže infikovat další soubory na vašem počítači ani na jiných počítačích v síti. Přesunutím do karantény však riziko neodstraníte. Riziko zůstane v počítači do té doby, dokud jej klient neodstraní ze souboru nebo neodstraní soubor.
Po aktualizaci definic virů v počítači klient automaticky znovu prověřuje karanténu. Nejnovější definice mohou vymazat nebo opravit dříve uložené soubory do karantény.
 • Do karantény lze umisťovat většinu virů. Nelze do ní však přesunout viry spouštěcího záznamu, které se nacházejí ve spouštěcím sektoru nebo v tabulkách oddílů počítače. Klient občas zjistí neznámý virus, který nelze odstranit pomocí aktuální sady definic virů.
 • V případě bezpečnostních rizik se aplikace pokusí infikované soubory přesunout do karantény a napravit způsobené škody.
 • Přesunutí souborů do karantény mohou provádět také funkce Download Insight a SONAR.
Správa souborů umístěných v karanténě
Karanténa izoluje infikované soubory v počítači, takže je v ní můžete ponechat. V některých případech však může být potřeba u souborů umístěných v karanténě provést určitou akci. Pokud byl například soubor umístěn do karantény omylem, můžete jej obnovit. V případě, že potřebujete šetřit místo na disku počítače, můžete zkrátit dobu, po které se obsah karantény automaticky odstraní.
Správa souborů umístěných v karanténě:
 1. V postranním panelu klienta klikněte na možnost
  Zobrazit karanténu
  .
 2. V okně
  Zobrazit karanténu
  vyberte v seznamu položek umístěných do karantény požadovaný soubor.
 3. Klikněte na jednu z možností a postupujte podle pokynů na obrazovce.