Správa připojení klient-server

Po instalaci klienta se server pro správu automaticky připojí ke klientskému počítači.
Úloha správy spojení mezi serverem pro správu a klienty
Akce
Popis
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu
Můžete zkontrolovat ikonu stavu klienta v klientovi a serveru pro správu. Ikona stavu informuje, zda spolu klient a server komunikují.
V počítači může být nainstalován klientský software, může v něm však být nesprávný komunikační soubor.
Zkontrolujte, zda klient dostává aktualizace zásad
Kontrolou sériového čísla zásad v klientovi a konzole pro správu ověřte, zda klientské počítače dostávají nejaktuálnější aktualizace zásad. Toto sériové číslo musí odpovídat, pokud má klient komunikovat se serverem a dostávat pravidelné aktualizace zásad.
Můžete provést ruční aktualizaci zásad a potom porovnat sériová čísla zásady navzájem.
Změna metody stahování zásad a obsahu do klientů
Můžete nastavit, aby server pro správu odeslal do klientů zásady nebo můžete stáhnout zásady ze serveru pro správu.
Určete, zda chcete používat výchozí seznam serverů pro správu
Pro případ selhání a vyrovnání zátěže můžete pracovat s alternativním seznamem serverů pro správu. Seznam serverů pro správu obsahuje servery pro správu, ke kterým se klientské počítače mohou připojit.
Konfigurace nastavení komunikace pro určité umístění
Můžete vytvořit nastavení komunikace pro umístění, které bude odlišné od nastavení pro skupinu.
Řešení potíží s připojením k serveru pro správu
Pokud se nezdaří připojení serveru pro správu a klientů, můžete tyto problémy vyřešit.
Další informace naleznete v následujícím článku: Komunikační porty, které používá aplikace Symantec Endpoint Protection