Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

Po instalaci klienta zkontrolujte, zda jsou klienti online a připojeni k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
. Stav připojení lze zkontrolovat v konzoli i klientovi.
 1. Pokud chcete zkontrolovat připojení serveru pro správu klientů na klientovi
  Symantec Endpoint Protection
  , proveďte v klientském počítači jednu z následujících úloh:
  • U ikony štítu na hlavním panelu klientského počítače je zobrazena zelená tečka:
  • Otevřete klienta a zkontrolujte obrazovku Stav. Měla by na ní být uvedena zpráva
   Počítač je chráněný
   a zobrazen zelený symbol zaškrtnutí: .
  • Otevřete klienta a klikněte na možnost
   Nápověda
   >
   Řešení potíží
   .
 2. Pokud chcete zkontrolovat připojení serveru pro správu ke klientovi v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , klikněte v konzoli na možnost
  Klienti
  a vyberte cílovou skupinu.
 3. U připojených klientů se na kartě
  Klienti
  ve sloupci
  Název
  zobrazuje ikona se zelenou tečkou a jejich stav je zobrazen jako
  Online
  :
  U klientů, kteří se připojují prostřednictvím aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , se nemusí správný stav online v cloudové konzoli zobrazit okamžitě. Vyčkejte 5–10 minut po změně online stavu, aby se změny projevily v aktuálním stavu.
Ikony stavu klienta v konzoli pro správu na kartě
Klienti
> karta
Klienti
> sloupec
Název
Ikona
Popis
Instalace klientského softwaru byla neúspěšná.
 • Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Stav je
  Online
  .
 • Klient se nachází v počítačovém režimu.
 • Klient nemůže komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Stav je
  Offline
  .
 • Klient se nachází v počítačovém režimu.
 • Klient byl pravděpodobně přidán z konzoly a není na něm nainstalován klientský software společnosti Symantec.
 • Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
 • Klient se nachází v počítačovém režimu.
 • Klient je nespravovaný detektor.
 • Klient nemůže komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
 • Klient se nachází v počítačovém režimu.
 • Klient je nespravovaný detektor.
 • Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
 • Klient se nachází v uživatelském režimu.
 • Klient nemůže komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
 • Klient se nachází v uživatelském režimu.
 • Klient byl pravděpodobně přidán z konzoly a není na něm nainstalován klientský software společnosti Symantec.
 • Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v jiném umístění.
 • Klient se nachází v počítačovém režimu.
 • Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v jiném umístění.
 • Klient se nachází v počítačovém režimu.
 • Klient je nespravovaný detektor.
 • Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v jiném umístění.
 • Klient se nachází v uživatelském režimu.